• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος' | 22 Νοεμβρίου 2012, 00:12

    Γιατί όχι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (όπως προβλέπεται για τον Διεθύνοντα Σύμβουλο του ΕΟΠΠΕΠ); Και γιατί μόνο πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης και "πείρα σε θέματα σχετικά με τους σκοπούς του Ιδρύματος"; Αυτό είναι πραγματικά το προφίλ της συγκεκριμένης θέσης; - ένας πτυχιούχος με (σκοπίμως απροσδιόριστη) σχετική πείρα; Στις προκηρύξεις του Ιδρύματος για ωρομίσθιους εκπαιδευτές κ.ο.κ. απαιτούνται και περιγράφονται με ιδιαίτερη ακρίβεια πολύ περισσότερα προσόντα.