• Σχόλιο του χρήστη 'do' | 22 Νοεμβρίου 2012, 11:35
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    "που δίδεται εντός 30 ημερών από την έναρξη λειτουργίας του παρόντος" Eίστε βέβαιοι ότι σε 30 μέρες μπορεί να καταρτιστεί εσωτερικός κανονισμός;;; Επίσης η διάρθρωση του Οργανισμού σε διευθύνσεις ( ή οποιουδήποτε είδους λειτουργικές μονάδες ...) δεν αναφέρεται πουθενά....Ο Κανονισμός λειτουργίας θα πρέπei να ρυθμίσει και αυτά τα θέματα καθώς και την κατανομή των δια νόμου αρμοδιοτήτων του φορέα στις διευθύνσεις/λειτουργικές μονάδες.