• Σχόλιο του χρήστη 'do' | 22 Νοεμβρίου 2012, 11:23
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Η συντριπτική πλειοψηφία των οργανικών θέσεων του Οργανισμού είναι διοικητικού κλάδου. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι συγκεκριμένες δεν χρειάζονται ( μιας και υπάρχει πράγματι μεγάλο διαχειριστικό-οργανωτικό αντικείμενο στον οργανισμό), θα ήθελα να επισημάνω ότι από το άρθρο 3 προκύπτει ότι ο οργανισμός έχει σημαντική επιστημονική αποστολή και 'τεχνική΄ ευθύνη κατάρτισης και επικαιροποίησης του εθνικού πλαισίου προσόντων, ή σε συνδυασμό με άλλα άρθρα παρακολούθησης των διεθνών σχετικών εξελίξεων και επικαιροποίησής του με βάση αυτές κια τις ανάγκε;ς της χώρας κτλ. Πώς αυτές οι αρμοδιότητες και ευθύνες θα καλυφθούν από το μη εξειδικευμένο στη κατέυθυνση αυτή επιστημoνικό προσωπικό του ίδιου του οργανισμού; Αν αυτό σκοπεύετε να το καλύψετε με αποσπασμένους ή προσωρικές συνεργασίες με τρίτους ( φυσικά πρόσωπα, όπως λέει κάπου) αυτό είναι μια γνωστή κακή τακτική που όμως δεν είναι βιώσιμη και δεν παράγει τεχνογνωσία στον ίδιο τον Οργανισμό. Πρέπει να θεσμοθετήσετε και θέσεις επιστημονικού προσωπικού που να αντικατοπτρίζουν και αυτή σας την επιστημονική αρμοδιότητα, ακόμα κι αν δεν επιτρέπετε να τις καλύψετε άμεσα ( βλ. μνημόνια κτλ ) Επίσης δεν αναφέρονται πουθενά εξειδικευμένα στελέχη πληροφορικής ή κάποια στρατηγική συνεργασία με κατάλληλο φορέα με αντίστοιχη αρμοδιότητα και τεχνογνωσία. Θα χρειαστείτε οπωσδήποτε σοβαρά και εξειδικευμένα εργαλεία για την οργάνωση και παρακολούθηση και των μητρώων και των πιστοποιηθέντων και των ίδιων των οργάνων μέτρησης και των διαδικασιών επικαιροποίησης κι όλων...