• Σχόλιο του χρήστη 'do' | 22 Νοεμβρίου 2012, 13:45
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Οι οποιεσδήποτε θέσεις ειδικών συμβούλων- επιστημόνων που θέλετε να ορίσετε στις οργανικές θέσεις να ενταχθούν σε συγκεκριμένες διευθύνσεις που έχουν στην αρμοδιότητά τους το αντίστοιχο αντικείμενο.