• Σχόλιο του χρήστη 'eleni' | 25 Νοεμβρίου 2012, 08:32
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Με το άρθρο 6 του παρόντος ρυθμίζεται η οργανικότητα των Νηπιαγωγείων και το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών. Δεν θα έπρεπε να ρυθμιστεί και το ζήτημα της διοίκησης των νηπιαγωγείων??Είναι δυνατόν ακόμα και σήμερα η διοίκηση των νηπιαγωγείων να ανατίθεται στην νηπιαγωγό με τα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας χωρίς κανένα άλλο κριτήριο αξιολόγησης για την καταλληλότητα της ή όχι για τη διοίκηση μιας σχολικής μονάδας? Νομίζω πως θα πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση ανάλογη με αυτή των Δ/ντων των δημοτικών σχολείων και για την κατάληψη της θέσης της Προϊσταμένης των Νηπιαγωγείων.Επίσης,θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να έχει η Προϊσταμένη των Νηπιαγωγείων μειωμένο διδακτικό ωράριο,για να μπορεί να ασκεί τα διοικητικά της καθήκοντα, κατά τα πρότυπα που ισχύουν και στις άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης.