• Σχόλιο του χρήστη 'Άγγελος Γ., εκπαιδευτής ενηλίκων' | 25 Νοεμβρίου 2012, 18:11

    Εκτός από το να έχει ο φορέας μόνο Πρόεδρο και όχι και Διευθύνοντα Σύμβουλο, που έχει αναφερθεί και σε άλλα σχόλια, χρειάζεται περαιτέρω διευκρίνιση σε σχέση με τα προσόντα τους, αλλά και των μελών του ΔΣ. Τι θα πει «πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και διακριθέντα στο δημόσιο βίο»; Σε ποιον τομέα; Όλοι είναι κατάλληλοι για όλα; Και αν υποθέσουμε ότι οι όροι είναι σαφείς για όλους πλην εμού, συνεχίζοντας, παρατηρούμε ότι για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου αρκεί μόνο ένα πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης και «πείρα σχετικά με τους σκοπούς του Ιδρύματος»! Όταν στις προκηρύξεις για τους εκπαιδευτές ή άλλα στελέχη απαιτούνται μεταπτυχιακές σπουδές, δημοσιεύσεις, ξένες γλώσσες, πιστοποίηση στη γνώση Η/Υ και… Τι να σχολιάσει κανείς! «Σοφόν το ασαφές»; Και…ευπροσάρμοστον, τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον;