• Σχόλιο του χρήστη 'Μ. ΣΠ' | 26 Νοεμβρίου 2012, 12:30

    Ένα πολυτελές όργανο σε καιρούς δύσκολους: και πρόεδρος, και διευθύνων σύμβουλος και διοικητικό συμβούλιο για έναν φορέα που θα έπρεπε να είναι αποκλειστικά εκτελεστικός προγραμμάτων και έργων που αποφασίζει η ΓΓΔΜ και ΓΓΝΓ, οι δομές δηλαδή που εντέλλονται να χαράσσουν την εθνική πολιτική στα θέματα που αφορούν τη Δια Βίου Μάθηση, την ποιότητα των σχολικών κτιρίων, την κατάρτιση των ανέργων, τη λειτουργία των δημόσιων βιβλιοθηκών κ.ά. Βεβαίως με αμοιβές κια αποζημιώσεις. Και με προσόντα "το εγνωσμένο κύρος και τη διάκριση στο δημόσιο βίο", άκρως νεφελώδη και ελαστικά. Δεν ζητείται καν να έχουν η κύρια ενασχόλησή τους και οι σπουδές τους σχέση με τα αντικείμενα για τα οποία καλούνται να αποφασίζουν.