• Σχόλιο του χρήστη 'Βάσω Νικολάου' | 26 Νοεμβρίου 2012, 12:30
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    λους τακτοποιείται το ζήτημα της επάρκειας στην ελληνική γλώσσα. Καλό θα ήταν η δυνατότητα παροχής του να δίνεται με αρκετά μεγάλη συχνότητα, (2-3 φορές το χρόνο) ώστε αν κάποιος αποτύχει, να μπορεί να επανάλάβει σύντομα τη διαδικασία. Επίσης θα ήταν σκόπιμη η δωρεάν παροχή μαθημάτων σε χώρους δημοσίων φορέων, όπως π.χ. τα σχολεία, μετά το πέρας της λειτουργίας τους, ώστε να είναι αποκεντρωμένα και κοντά στις κατοικίες των ενδιαφερομένων.