• Σχόλιο του χρήστη 'Αγγελική M.' | 26 Νοεμβρίου 2012, 13:07

    Τα κριτήρια που τίθενται για την επιλογή του προέδρου είναι πολύ γενικά «εγνωσμένου κύρους και διακριθέντα στο δημόσιο βίο» (κριτήρια passe-partout), τελικά θα καταλήξει θέση τακτοποίησης αποτυχόντων πολιτευτών ή θέση τιμητικής αποστρατείας ή θέση τακτοποίησης υψηλών πολιτικών φίλων του Υπουργού. Επίσης, μόνη η προϋπόθεση της συναφούς με το αντικείμενο της θέσης εμπειρίας για την επιλογή Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πολύ γενική και στην ουσία δεν αποτρέπει τους ίδιους κινδύνους.