• Σχόλιο του χρήστη 'Γ.Μ.Π.' | 26 Νοεμβρίου 2012, 14:42
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Για τις επείγουσες εκπαιδευτικές ανάγκες των Πανεπιστημίων προτείνεται η παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4009 που αφορά στη δυνατότητα των μελών ΕΤΕΠ να αιτηθούν την ένταξή τους στην κατηγορία ΕΔΙΠ, να τροποποιηθεί κατάλληλα ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί η συγκεκριμένη μεταβατική διάταξη ΑΜΕΣΑ. Πχ. "Μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας...", αντί του "...Οργανισμού του Ιδρύματος".