• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΝΤΖΙΔΗΣ' | 26 Νοεμβρίου 2012, 14:32

    Τα κριτήρια που τίθενται για την επιλογή του Προέδρου είναι πολύ γενικά και ασαφέστατα στην διατύπωση "εγνωσμένου κύρους και διακριθέντα στο δημόσιο βίο". Στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EUROPEAN QUALIFICATIONS FRAMEWORK και μάλιστα μέσω συστημάτων απόλυτης διαφάνειας (αυτή η ασάφεια στη διατύπωση των προσόντων δε συστήνει προσόντα παρά μια αντιευρωπαικής κατεύθυνσης αδιαφάνεια).