• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Λαθύρης' | 1 Απριλίου 2014, 15:06

    Έχουμε την γνώμη ότι εάν δεν δοθεί ένας νομικά ορθός ορισμός της έννοιας "γνωστή θρησκεία", λαμβάνοντας υπόψη την ιστορική και κοινωνική πραγματικότητα, ο νομοθέτης εθελοτυφλεί ως προς το ζήτημα της θρησκευτικής ελευθερίας και ουσιαστικά δεν το επιλύει, αν βέβαια αυτή είναι η πρόθεσή του! Το να δημιουργείται απλώς ένα πλασματικό τεκμήριο ότι "γνωστή θρησκεία" είναι αυτή που έχει λάβει "άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ναού ή ευκτήριου οίκου", ενώ για να λάβει την σχετική άδεια, απαιτείται να... είναι "γνωστή θρησκεία", είναι σαν να κυνηγάει κανείς την σκιά του, πράγμα που είναι απαράδεκτο για ένα νομοθέτημα. Συνεπώς, η πρότασή μας συνοψίζεται στο εξής: Να δοθεί πρώτα ένας νομικός ορισμός της έννοιας "γνωστή θρησκεία", και κατόπιν πάνω σε αυτόν, δίκην θεμελίου, να ρυθμιστούν όλα τα υπόλοιπα.