• Σχόλιο του χρήστη 'Ευάγγελος Κιούσης' | 2 Απριλίου 2014, 11:48

    Το παρόν σχέδιο νόμου, κρίνουμε ότι είναι μεροληπτικό ως προς τον σχεδιασμό του και δεν ευθυγραμμίζεται ούτε λαμβάνει υπόψη η νομοπαρασκευαστική ομάδα που το συνέταξε τόσο την πραγματική διάσταση των εν Ελλάδι υπαρκτών de facto θρησκευμάτων και πιο συγκεκριμένα της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας , ούτε παραδειγματίζεται κατά το ελάχιστο από την ανάλογη ευρωπαϊκή νομολογία όπως διαμορφώνεται και σε άλλα κράτη ήδη από τη δεκαετία του 70 (υπόθεση αναγνώρισης Ásatrúarfélagið ), δεκαετία 80 (υπόθεση Odinic Rite κατοχύρωση νομικής προσωπικότητας Registered Charity status), αλλά και πολλών άλλων ακόμη περιπτώσεων σε άλλα κράτη (Ισπανία - Comunidad Odinista de España-Asatru/ επίσημη αναγνώριση 2007) ή ακόμη και πριν λίγους μήνες στη Φιλανδία στην περίπτωση Karhun kansa που ακολούθησε τις προηγούμενες περιπτώσεις από τη προηγούμενη δεκαετία και συγκεκριμένα στις αιτήσεις της «Ένωσης της Φιλανδικής Εθνικής Θρησκείας» και «Τάιβανάουλα» που αναγνωρίστηκαν το «2002» και 2007» αντίστοιχα. Το παρόν σχέδιο νόμου, δεν λαμβάνει υπόψη τις ήδη υπάρχουσες αιτήσεις για αναγνώριση της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας που παραμένουν αναπάντητες στη πράξη αλλά που αποδεικνύουν τη de facto υπόσταση και ύπαρξη Θρησκείας και θρησκευτών (υπόμνημα ΥΣΕΕ 7 Μαϊου 2006, αλλά και πολύ νεώτερες αιτήσεις (Οίκου Ελλήνων Εθνικών- Θύρσος 17η Φεβρουαρίου 2014), επίσης δημιουργεί νομικές συνθήκες που δεν λαμβάνει υπόψη ο νομοθέτης τις ιδιαιτερότητες των ομολογιών, και εγκλωβίζει τη νομική διαδικασία σε μία γραφειοκρατική αντίληψη δίχως απαραίτητη υπόσταση (ορισμός γεωγραφικών κριτηρίων σε συνδυασμό με συγκεκριμένο αριθμό ατόμων σε αυτόν). Παραμένουμε ως συνομιλητές προς το Υπουργείο και καλούμε ως προς τη διεύρυνση του χρόνου διαβούλευσης που πρέπει κατά τη γνώμη μας να περιλαμβάνει και απευθείας επαφές εκτός των διαδικτυακών διαβουλεύσεων. Θέτουμε δε επισήμως ως πρόταση την άμεση παύση της απαίτησης ιδρύσεως Ευκτηρίου Οίκου για να μπορεί να χαρακτηριστεί ως γνωστή μία θρησκεία καθώς ο Ευκτήριος Οίκος δεν είναι κατά ανάγκη αποδεκτός στην ομολογία ενός θρησκεύματος, και προτείνουμε αντί αυτού να προέχουν τόσο η ορισμένη και αποσαφηνισμένη ομολογία και το λατρευτικό τυπικό όπως διατυπώνονται σαφώς από τον Φορέα μίας Θρησκείας, όσο και η defacto δράση του φορέα αυτού σε διάρκεια χρόνου. Καταθέτουμε τέλος ως πρόταση του Οίκου Ελλήνων Εθνικών Θύρσος, τη δυνατότητα της αμέσου χορηγήσεως νομικής προστασίας (δυνατότητα λατρευτικής δραστηριότητας δίχως κώλυμα) και σε άλλες Πολυθεϊστικές ομολογίες στην Ελλάδα , από τη στιγμή που διαμένουν μόνιμα στη χώρα θρησκευτές ή επισκέπτονται τη χώρα μας και διαμένουν σε περίοδο που υπάρχει η ανάγκη λατρευτικής δραστηριότητας βάσει των ομολογιών τους. Εκ μέρους του Οίκου Ελλήνων Εθνικών - Θύρσος