• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ' | 2 Απριλίου 2014, 16:58

    Άρθρο 02 – Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο Συμφωνώ με τον αριθμό των 300 τουλάχιστον προσώπων υπό την αίρεση των σχολίων μου στο άρθρο 01. Είναι σημαντικό οι 300 αυτοί να είναι Έλληνες πολίτες με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Ελλήνων πολιτών. Προτείνω να περιορισθεί στον όρο "θρησκευτικός λειτουργός" που καλύπτει όλες σχεδόν τις θρησκευτικές κοινότητες. Προτείνω επίσης ο θρησκευτικός λειτουργός να είναι μόνον Έλληνας πολίτης, ο οποίος θα είναι και υπεύθυνος απέναντι στον Ελληνικό Νόμο. Ο πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι προφανώς ενταγμένος σε κάποια θρησκευτική κοινότητα της χώρας προέλευσης με τα ανάλογα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Τέλος ο αλλοδαπός νόμιμα διαμένων στην Ελλάδα θα κινδυνεύει να δημιουργεί σύγχηση στις σέσεις του με την πολιτεία, τις οικονομικές εφορίες, το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, σε μια Ελληνική θρησκευτική κοινότητα.