• Σχόλιο του χρήστη 'Μασρούρ Τζαβίντ' | 3 Απριλίου 2014, 13:15
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    1. Η πρόβλεψη ενός θρησκευτικού λειτουργού, ιερουργός ή ποιμένας καλύπτει μεν τις θρησκείες εκείνες που έχουν ιερατείο και κληρικούς, δυσχεραίνει όμως την λειτουργία στις θρησκείες και θρησκευτικές κοινότητες που διοικούνται διαφορετικά -παραδείγματος χάρη από συλλογικά αιρετά όργανα- χωρίς να έχουν ιερατείο. Οι κοινότητες αυτές συνεπώς υποχρεώνονται να ορίσουν ένα άτομο που στην ουσία δεν έχει καμία αρμοδιότητα ή εξουσία ως θρησκευτικός λειτουργός μόνο και μόνο για να πληρούν τις απαιτήσεις του νόμου που βασίζεται κυρίως σε παραδείγματα θρησκειών ή δογμάτων που έχουν ιερατείο χωρίς να λάβει υπόψη του τις υπάρχουσες στην Ελλάδα θρησκευτικές κοινότητες και τον τρόπο λειτουργίας και διοίκησης τους. 2. Εάν σε διάφορες πόλεις ιδρυθούν κοινότητες μιας συγκεκριμένης θρησκείας, ποια είναι η απαίτηση του νόμου: 300 μέλη σε κάθε πόλη ή 300 σε όλη την επικράτεια; 3. Τι προβλέπεται σε περίπτωση μεταβολής του αριθμό των πιστών. Εάν δηλαδή αποχωρήσουν μερικοί και ελαττωθεί ο αριθμός από 300, τι προβλέπεται;