• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΑΓΚΟΓΙΑΝ ΑΡΑ' | 3 Απριλίου 2014, 17:05

    Θερμές ευχαριστίες για το προτεινόμενο νομοσχέδιο, το οποίο έχει σαν στόχο να επιλύσει χρονίζοντα νομικής κυρίως φύσεως προβλήματα που, μεταξύ άλλων, αντιμετωπίζει και η Αρμενική Εκκλησία στην Ελλάδα. Μοναδική μας παράκληση, στο άρθρο 13 παρ. 1.ε, μετά το όνομα της «Μητρόπολης Ορθόδοξων Αρμενίων Ελλάδας» να προστεθεί (και οι ναοί / ευκτήριοι οίκοι της ….), όπως αναγράφεται και στις πριν από αυτήν αναφερόμενες Εκκλησίες. Μετά τιμής Αρά Μαγκογιάν Πρόεδρος Κεντρικού Συμβουλίου Αρμενικής Κοινότητας της Ελλάδας