Άρθρο 13 – Αναγνώριση νομικής προσωπικότητας υφιστάμενων Εκκλησιών και νομικών προσώπων τους

Αναγνώριση νομικής προσωπικότητας
υφιστάμενων Εκκλησιών και νομικών προσώπων τους
1. Αναγνωρίζονται ως ίδια θρησκευτικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς την τήρηση των διαδικασιών που ορίζονται στα άρθρα 3 και 12, έστω και αν δεν υφίστανται οι ελάχιστοι αριθμοί πιστών ή θρησκευτικών νομικών προσώπων που προβλέπονται στα προηγούμενα άρθρα, οι κάτωθι Εκκλησίες και οι θρησκευτικές κοινότητες τους που λειτουργούν τους κάτωθι ναούς, ευκτήριους οίκους, μονές και ησυχαστήρια, που υπάγονται διοικητικά και πνευματικά σ’ αυτές :
α) Αγγλικανική Εκκλησία στην Ελλάδα
β) Αιθιοπική Ορθόδοξη Εκκλησία
(και οι ναοί / ευκτήριοι οίκοι της ….)
γ) Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία
(και οι ναοί / ευκτήριοι οίκοι της …)
δ) Κοπτορθόδοξη Εκκλησία της Αιγύπτου
(και οι ναοί / ευκτήριοι οίκοι της ….)
ε) Μητρόπολη Ορθόδοξων Αρμενίων Ελλάδας
2. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους, τα ως άνω νομικά πρόσωπα οφείλουν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 3 και 12 στο πρωτοδικείου της έδρας τους προκειμένου να εγγραφούν αυτόματα στο βιβλίο θρησκευτικών νομικών προσώπων. Η εγγραφή γίνεται με πράξη του προϊσταμένου του δικαστηρίου. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, καμία δημόσια υπηρεσία δεν συναλλάσσεται με τα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα εάν δεν έχουν εγγραφεί στο βιβλίο.
3. Ναοί, ευκτήριοι οίκοι, μονές, ησυχαστήρια και γενικότερα χώροι λατρείας των Εκκλησιών αυτών που δεν περιλαμβάνονται στην κατάσταση αυτή καθώς και χώροι λατρείας που θα ιδρυθούν στο μέλλον από τις Εκκλησίες, θεωρούνται ως παραρτήματά τους, διοικούνται και εκπροσωπούνται από αυτές και σύμφωνα με τον κανονισμό τους, εκτός εάν τηρήσουν τις διατυπώσεις του παρόντος περί απόκτησης ιδίας νομικής προσωπικότητας. Εντός προθεσμίας δύο ετών, οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας των νομίμως λειτουργούντων θρησκευτικών χώρων επανεκδίδονται στο όνομα της Εκκλησίας της συγκεκριμένης θρησκείας, μετά από αίτησή της, την οποία προσυπογράφει και ο θρησκευτικός λειτουργός που διαποιμένει το χώρο λατρείας.

 • Ο Βουδισμός αποτελεί μία από τις πλέον διαδεδομένες και πολυπληθέστερες θρησκείες σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην χώρα μας λειτουργούν ήδη αναγνωρισμένες βουδιστικές θρησκευτικές κοινότητες ενώ από το 2010 στην ορεινή Κορινθία, έχει αναγνωρισθεί και λειτουργεί ευκτήριος οίκος σε μορφή Στούπα (έγκριση Υπουργείου Παιδείας α.π. 97332/Α3/30-11-2005), στα εγκαίνια μάλιστα της οποίας παρευρέθηκαν 3.000 άτομα και χαιρετισμό απέστειλε η τότε Υπουργός κα Α. Διαμαντοπούλου.
  Η άσκηση της βουδιστικής λατρείας στηρίζεται στο Σύνταγμα και στις διεθνώς παραδεδειγμένες αξίες κάθε πολιτισμένης κοινωνίας,εξυπηρετεί δε τους Έλληνες (αλλά και πολίτες διαφόρων ευρωπαϊκών και άλλων χωρών) που επισκέπτονται τον χώρο και με σεβασμό ασκούν το θρησκευτικό τους δικαίωμα.
  Για τους λόγους αυτούς θεωρούμε ότι αυτοδίκαια θα πρέπει η βουδιστική θρησκεία να συμπεριληφθεί στα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που απαλλάσσονται από την δικαστική διαδικασία αναγνώρισής τους όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 13 του σχεδίου νόμου.

 • 8 Απριλίου 2014, 14:03 | Ιωαννα

  Το νομοσχέδιο είναι μία βόμβα στα θεμέλια της ελληνορθόδοξης παράδοσης μας. Η ορθοδοξία την οποία πολεμείτε κ διαγράφεται είναι ο σωτήρας της ελληνορθόδοξηςπατρίδος μας. Προσέξτε ο ελληνικός λαός σας εξέλεξε για να βοηθήσετε την οποίαπατρίδα κ διαγράφεταιόχι να βοηθήσετετην πατρίδακάνετε

 • 5 Απριλίου 2014, 00:40 | ΚΡΙΤΩΝ ΣΕΙΡΙΟΣ

  ΑΞΙΟΤΙΜΕ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ

  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ Ν’ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΗ ΣΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ, ΔΙΟΤΙ :
  • Α – ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
  • Β – ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
  • Γ – ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
  • Δ – ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟ 6-7% ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ [ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΙΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ]
  • Ε – ΔΙΟΡΓΑΝΟΝΟΥΜΕ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  • ΣΤ – ΕΙΝΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΣ ΚΑΠΟΙΩΝ – ΠΟΛΛΩΝ – ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ
  • Ζ – ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕ ΠΥΡΗΝΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΘΙΜΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ , ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΣ. ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕ ΖΩΝΤΑΝΟ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
  • Η – ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΑΛΛΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
  • Θ – ΑΝΤΙΤΕΙΘΕΤΑΙ Η ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ , ΣΤΗΝ ΧΑΡΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ , ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ [ ΠΕΡΙ ΑΝΕΞΙΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ,ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ]
  • Ι – ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΣΕΒΟΜΕΝΗ ΚΑΘΕ ΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

 • Το άρθρο 4 του Ελληνικού Συντάγματος ρητά καθορίζει ότι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου και έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Η δε Ελληνική Νομολογία των Δικαστηρίων λέει ότι ο Νομοθέτης για ίδια πράγματα πρέπει να νομοθετεί ίσια για όλους τους πολίτες χωρίς να χωρίζονται σε κατηγορίες.
  Στο συγκεκριμένο νόμο για τις 4 άνω αλλοδαπές εκκλησίες και μια Ελληνική δεν χρειάζονται τα 300 άτομα αλλά ούτε και για τους Μουσουλμάνους και τους Ισραηλίτες ενώ για όλους τους υπόλοιπους ( Έλληνες)- πάνω από 200- ενώ πληρώνουν κανονικά τους φόρους τους και συμμετέχουν στα βάρη στην Ελληνική Πολιτεία στερούνται των ίδιων δικαιωμάτων και αποκλείεται να έχουν στις σχέσεις τους με την Πολιτεία και τους άλλους Φορείς την Νομική Προσωπικότητα, αν και η Πάγια Νομολογία Των Ανωτάτων Ελληνικών Δικαστηρίων απαιτεί έστω και ελάχιστο αριθμό πιστών (5,ή7,ή8- ΣτΕ881/62,ΟλΣτΕ 2274/1962 και ΣτΕ 1842/1992. Εξάλλου το Ευρωπαικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (υπόθεση Αγκά 17-10-2002 και Σερίφ 14-12-1999) έκρινε ότι « σε δημοκρατικές κοινωνίες δεν χρειάζεται το Κράτος να λαμβάνει μέτρα για να εξασφαλίσει την παραμονή ή την υπαγωγή θρησκευτικών Κοινοτήτων σε ενιαία θρησκευτική ηγεσία, όπως συμβαίνει εν προκειμένω.
  Έχουν αναγνωριστεί από την Ελληνική Πολιτεία εκτός από την Ορθόδοξη Εκκλησία, η Ιουδαική Θρησκεία και η Μουσουλμανική σαν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (άρθρο 16) με το άρθρο αυτό (13) αναγνωρίζονται σαν Νομικά Πρόσωπα έστω και αν δεν υφίστανται τα 300 άτομα κατά περιφέρεια ή τα τρία Νομικά πρόσωπα για να αναγνωριστούν σαν Εκκλησία τέσσερις Αλλοδαπές εκκλησίες (Κοπτοορθόδοξη Αιγύπτου,Αιθιοπική Ορθόδοξη, Ορθόδοξων Αρμενίων, Αγγλικανική ) καθώς και η Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία, ενώ με τον περιορισμό και την απαίτηση των 300 ατόμων αποκλείονται οι 197 άλλες από τις οποίες αν υπολογιστούν και οι επι μέρους Ευκτήριοι Οίκοι στις διάφορες πόλεις υπερβαίνουν τις 200 και οι περισσότερες έχουν το ίδιο Σύμβολο Πίστεως με την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία και είναι Ελληνικές.
  Πιστεύοντας στη δίκαιη εκ μέρους σας τοποθέτηση, σας ευλογούμε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού.
  Για την Παγκόσμια Αποστολική Εκκλησία Του Ιησού Χριστού , Ηλίας Ντούφας (Ποιμένας- Λειτουργός)

 • Το 2006, η θρησκεία των Ελλήνων Αρχαιοθρήσκων κατέστη γνωστή μέσω του Θρησκευτικού Σωματείου ΕΛΛΛΗΝ.Α.Ι.Σ. (Ελλήνων Αρχαιοθρήσκων Ιερόν Σωματείον). Ονομάζομαι Θεοδώρα (Διοδώρα Ντορέτα) Πέππα και υπήρξα η εμπνεύστρια της δημιουργίας του προαναφερομένου Σωματείου, του οποίου τις διατάξεις, το σκοπό και το καταστατικό συνέταξα με βάση τις πολλαπλές γνώσεις μου για τη θρησκεία των Αρχαίων Ελλήνων, γνώσεις που προέρχονται από τις ιδιότητές μου ως φιλολόγου και συγγραφέως, αλλά και από τις μακροχρόνιες σχετικές μελέτες μου και την άσκηση της ιερατικής λειτουργίας επί δεκαετία και πλέον πριν την έγκριση του Σωματείου σε δημόσιες ιεροπραξίες των Ελλήνων Αρχαιοθρήσκων. Υπήρξα ιδρυτικό μέλος και πρώτη πρόεδρος του Σωματείου ΕΛΛΗΝΑΪΣ και είμαι επιπλέον η πρώτη θρησκευτική λειτουργός των Ελλήνων Αρχαιοθρήσκων.
  Η αναγνώριση της θρησκείας των Ελλήνων Αρχαιοθρήσκων έλαβε μεγάλη δημοσιότητα, τόσο στον ελληνικό, όσο και στο διεθνή Τύπο, και πολλοί μεγάλοι δημοσιογραφικοί οργανισμοί του εξωτερικού (όπως BBC, CNN, ARTE, TF1 κ.λ.π.) έκαναν για αρκετά μεγάλο διάστημα εκτενή αφιερώματα στη θρησκεία μας.
  Το θρησκευτικό νομικό πρόσωπο των Ελλήνων Αρχαιοθρήσκων, μέσω του οποίου κατέστη γνωστή η θρησκεία των Ελλήνων Αρχαιοθρήσκων, ενεκρίθη από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών / Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας (αρθ. Απόφασης 1290/2006) και δημοσιεύτηκε κανονικά όπου και όπως ορίζει ο νόμος. Είχε κατατεθεί στο Δικαστήριο το καταστατικό, είχε διευκρινιστεί ο σκοπός: που ήταν η διομολόγηση και η λειτουργία της θρησκείας των Ελλήνων Αρχαιοθρήσκων (δηλαδή, της θρησκείας των Αρχαίων Ελλήνων από την προϊστορική εποχή και καθόλη τη μετέπειτα ιστορική περίοδο μέχρι τους Νεοπλατωνικούς Νεοπυθαγορείους φιλοσόφους, αλλά και μέχρι σήμερα), καθώς και η ίδρυση και η λειτουργία ευκτηρίου οίκου των Ελλήνων Αρχαιοθρήσκων. Στο καταστατικό του Σωματείου διευκρινίζεται ότι η εγγραφή μέλους αποτελεί ομολογία πίστεως και πρέπει να συνοδεύεται από σχετική υπεύθυνη δήλωσή του σε αρμόδια δημόσια αρχή.
  Τότε, το Πρωτοδικείο δεν απαιτούσε ούτε τον αριθμό των 300 ατόμων τα οποία καθορίζει το παρόν νομοσχέδιο, ούτε τον ορισμό του θρησκευτικού λειτουργού, αλλά στο καταστατικό του Σωματείου διευκρινίζεται παρόλ’ αυτά ότι υφίσταται στο σωματείο ιερατικό συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από το σώμα. Έτσι, εξελέγην τότε παμψηφεί ιέρεια των Ελλήνων Αρχαιοθρήσκων. Επιπλέον, τόσο η αναγνώριση της θρησκείας, όσο και η αναγνώριση των Θεών των Αρχαίων Ελλήνων ως θείων προσωπικοτήτων, αλλά και η ιερατική μου ιδιότητα επιβεβαιώθηκαν αργότερα και πάλι από δικαστική αρχή, με την εισαγγελική διάταξη ΑΒΜ: Γ 2010 / 2670 (23/9/2011), η οποία εκδόθηκε με αφορμή τη μήνυση που είχα υποβάλει κατά του περιοδικού FOCUS για την προσβολή της θείας προσωπικότητας της Θεάς Αφροδίτης.
  Το πρώτο αίτημα που υπέβαλα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για άδεια λειτουργίας ευκτηρίου οίκου (αρθ. Πρωτοκόλλου ΥΠΕΠΘ 70616/Α3/12-7-2006), ως θρησκευτική λειτουργός των Ελλήνων Αρχαιοθρήσκων και κατόπιν ομόφωνης απόφασης όλων των μελών του Σωματείου ΕΛΛΗΝΑΙΣ, το υπέβαλα μετά την έγκριση του Σωματείου. Στο συγκεκριμένο αίτημα συμπεριλαμβάνονταν ομολογίες πίστεως μελών, οι ηθικές αρχές των Ελλήνων Αρχαιοθρήσκων –οι βασικές αρχές υπάρχουν και στο καταστατικό- το τυπικό της λατρείας κ.ά. έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο σχετικό φάκελο του Υπουργείου.
  Η απάντηση ήρθε πολύ μετά (αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτ. 122257/Α3, 24/9/2008) και συμμορφούμενη με τις υποδείξεις του Υπουργείου για εξασφάλιση αδείας από τεχνικές και άλλες υπηρεσίες, υπέβαλα δεύτερο αίτημα (στις 15/3/2012, όπου συμπεριέλαβα και τα ονόματα και στοιχεία των υπολοίπων ιερέων της θρησκείας των Ελλήνων Αρχαιοθρήσκων, ενώ κατέθεσα και επιπρόσθετη συνοδευτική της πρώτης αίτηση στις 29/6/2012 αρθ. Πρωτοκόλλου 73688). Το αίτημα υπεβλήθη, λοιπόν, για δεύτερη φορά από εμένα προσωπικά, ενεργώντας αυτή τη φορά ως θρησκευτική λειτουργός των Ελλήνων Αρχαιοθρήσκων και πρόεδρος της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Πλειθέα», η οποία είναι Θρησκευτική Οργάνωση με γενικό αριθμό 18692 / 2011 και η οποία έχει καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών. Ο σχετικός ευκτήριος οίκος τον οποίο αφορούσε η δεύτερη αυτή αίτηση είχε ήδη λάβει τις σχετικές άδειες από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ν. Ιωνίας και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, όπως μου είχε υποδειχθεί να πράξω από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η απάντηση του Υπουργείου εκκρεμεί.
  Επιπλέον, οφείλω να τονίσω ότι το δικαστήριο έκρινε επανειλημμένα πως η θρησκεία μας δεν έρχεται σε αντίθεση με τη δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη και είναι καθ’ όλα νόμιμη και γνωστή. Όλα έχουν γίνει σύμφωνα με το νόμο και όλες οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις είναι στη διάθεση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  Το ερώτημα είναι γιατί η θρησκεία των Ελλήνων Αρχαιοθρήσκων δεν έχει συμπεριληφθεί ήδη στις αναγνωρισμένες θρησκείες, οι οποίες αναγράφονται στο άρθρο 13 του παρόντος νομοσχεδίου, εφόσον έχει τηρήσει και προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα για τη νομιμότητά της και την ευχερή λειτουργία της; Εφόσον όταν έγινε η δικαστική αναγνώριση της θρησκείας δεν απαιτούνταν ο αριθμός των 300 ατόμων για την έκδοση της δικαστικής απόφασης και το ζήτημα έχει τελεσιδικήσει, θεωρούμε ότι θα πρέπει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να μας συμπεριλάβει άμεσα στις ήδη υπάρχουσες και γνωστές θρησκείες εντός της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αιτούμεθα η θρησκεία μας να συμπεριληφθεί και στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου.

  Μετά τιμής
  Διοδώρα Ντορέτα Πέππα
  Πρωθιέρεια των Ελλήνων Αρχαιοθρήσκων

 • 3 Απριλίου 2014, 17:05 | ΜΑΓΚΟΓΙΑΝ ΑΡΑ

  Θερμές ευχαριστίες για το προτεινόμενο νομοσχέδιο, το οποίο έχει σαν στόχο να επιλύσει χρονίζοντα νομικής κυρίως φύσεως προβλήματα που, μεταξύ άλλων, αντιμετωπίζει και η Αρμενική Εκκλησία στην Ελλάδα.

  Μοναδική μας παράκληση, στο άρθρο 13 παρ. 1.ε, μετά το όνομα της «Μητρόπολης Ορθόδοξων Αρμενίων Ελλάδας» να προστεθεί (και οι ναοί / ευκτήριοι οίκοι της ….), όπως αναγράφεται και στις πριν από αυτήν αναφερόμενες Εκκλησίες.

  Μετά τιμής

  Αρά Μαγκογιάν
  Πρόεδρος Κεντρικού Συμβουλίου
  Αρμενικής Κοινότητας της Ελλάδας

 • Εκτός της Ορθόδοξης Εκκλησίας, της Ιουδαικής Θρησκείας και της Μουσουλμανικής που η Πολιτεία τις έχει αναγνωρίσει και μάλιστα σαν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (άρθρο 16) με το άρθρο αυτό (13) αναγνωρίζονται 4 αλλοδαπές εκκλησίες καθώς και η Ελληνική Ευαγγελική εκκλησία και χωρίς να έχουν τα 300 άτομα,ενώ με τον περιορισμό των 300 ατόμων αποκλείονται οι 197-που με τους Ευκτήριους Οίκους τους υπερβαίνουν τους 200-και αποκλείονται,παρά του ότι οι περισσότερες είναι χριστιανικές και Ελληνικές.
  Το άρθρο 4 του Ελληνικού Συντάγματος ρητά καθορίζει ότι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου και έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
  Η δε πάγια Νομολογία των Δικαστηρίων λέει ότι ο Νομοθέτης για ίδια πράγματα πρέπει να νομοθετεί ίσια για όλους τους πολίτες χωρίς να χωρίζονται σε κατηγορίες.
  Στο συγκεκριμένο νόμο για τις 4 άνω αλλοδαπές εκκλησίες και τη μία Ελληνική δεν χρειάζονται τα 300 άτομα αλλά ούτε και για τους Μουσουλμάνους και Ισραηλίτες που κατοικούν στην Ελλάδα, ενώ για όλους τους υπόλοιπους (πάνω από 200) χρειάζονται,ενώ πληρώνουν και αυτοί κανονικά τους φόρους τους και συμμετέχουν στα δημόσια βάρη και παρά του ότι οι Λειτουργοί τους δεν μισθοτούνται από το Κράτος και ούτε επιθυμούμε (αλλα και δεν ζητάμε) τη μισοδοσία τους από το Κράτος, όπως συμβαίνει με τους άνω. Παρά ταύτα η Ελληνική Πολιτεία με την προυπόθεση των 300 ατόμων τους στερεί τα ίδια δικαιώματα (τη Νομική Προσωπικότητα)και παρά την πάγια Νομολογία των Ανωτάτων Δικαστηρίων που απαιτεί ελάχιστο αριθμό ατόμων(ΣτΕ881/62,ΟλΣτ2274/1962 και ΣτΕ1842/1992)και παρά του ότι ο Ελληνικός Αστικός Κώδικας απαιτεί 20 άτομα για την απόδοση Νομικής Προσωπικότητας.
  Γιαυτό θα πρέπει να υπαχθούν στο άρθρο αυτό όλοι οι Ευκτήριοι Οίκοι ή τα Σωματεία που λειτουργούν τουλάχιστον για 10 χρόνια, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη ότιπολλοί κατέχουν ήδη ακίνητη περιουσία. Για τους νέους Ευκτήριους Οίκους να ισχύει η πρόταση του σχολίου μας στο άρθρο 2, ήτοι,
  Νομική προσωπικότητα δικαιούνται οι Θρησκευτικές Κοινότητες που έχουν 200 άτομα στην Επικράτεια ή 150 σε Περιφέρεια ή 100 σε Νομό ή 20 σε Δήμο.
  Εξάλλου το Ευρωπαικό Δικαστήριο έκρινε ότι σε Δημοκρατικές Κοινωνίες δεν χρειάζεται το Κράτος να λαμβάνει μέτρα για να εξασφαλίσει την υπαγωγή Θρησκευτικών Κοινοτήτων σε ενιαία θρησκευτική ηγεσία όπως εν προκειμένω.(υποθέσεις Αγκά, Σερίφ).
  Όπως αναφέρουμε στα σχόλιά μας στο άρθρο 1 επειδή η Αδελφότητά μας των Εκκλησιών Πεντηκοστής που οι Ευκτήριοι Οίκοι της χρονολογούνται από το 1924, έχουν 80 Οίκους και στον κόσμο αριθμούν πάνω από 500 εκ., συμμετέχουν ενεργά στην Ελληνική Κοινωνία (έγγραφό σας 136/13-2-2002) πρέπει να υπαχθεί στο άρθρο 13 όπως ήδη από χρόνια έχουμε ζητήσει με το από 20/12/2002 έγγραφό μας.
  Επίσης θα πρέπει να διευκρινιστεί στο άρθρο αυτό ότι η παράγραφος 3 δεν αφορά τους Ευκτήριους Οίκους που λειτουργούν με σχετική άδεια με το ισχύον μέχρι σήμερα καθεστώς στην Ελλάδα.

 • 3 Απριλίου 2014, 00:04 | ΤΣΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Στο άρθρο 13 εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις και τους περιορισμούς που προκύπτουν από τα άρθρα 3 και12 μερικές συγκεκριμένες Εκκλησίες και οι θρησκευτικές κοινότητες που υπάγονται διοικητικά σε αυτές. Στο άρθρο 19 παρ. 1 του Δ.Σ.Α.Π.Δ. αναφέρεται ρητά ότι » Κανείς δεν πρέπει να υπόκειται σε διακριτική μεταχείριση και να παρενοχλείται για τις απόψεις του.» Εδώ όμως άλλα ισχύουν για τον ένα και άλλα για τον άλλο. Και λόγω των θρησκευτικών πεποιθήσεων και τοποθετήσεών του κάποιος άνθρωπος ή κάποια θρησκευτική ομάδα έχει περισσότερα ή λιγότερα δικαιώματα, περισσότερες ή λιγότερες υποχρεώσεις, και περισσότερους ή λιγότερους περιορισμούς. Αυτό λέγεται διακριτική μεταχείριση. Εγώ προτείνω οι ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια δικαιώματα να έχουν όλες οι θρησκευτικές ομάδες.
  Επειδή λοιπόν το Δ.Σ.Α.Π.Δ. αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου, έχει υπερνομοθετική τυπική ισχύ στην Ελληνική έννομη τάξη, και σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του συντάγματος υπερισχύει από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου, καλά θα κάνουμε να προσέξουμε να αλλάξουμε αυτά τα σημεία τα οποία έρχονται σε αντίθεση με τους παραδεγμένους κανόνες του διεθνούς δικαίου, με το κοινό αίσθημα περί δικαίου, και είναι σίγουρο ότι θα προκαλέσουν δυσαρέσκεια και ίσως κοινωνική αναταραχή. Άλλωστε και στο Σύνταγμα της Ελλάδος στο άρθρο 4 παρ. 1 και 2 λέει ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, και έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις. Ας μην φτιάχνουμε νόμους οι οποίοι να περιέχουν εξαιρέσεις και διακρίσεις, αλλά νόμους οι οποίοι να εμπεδώνουν την δικαιοσύνη και την αμεροληψία και να ανοίγουν νέους ορίζοντες στην ελευθερία και την έκφραση.

 • 31 Μαρτίου 2014, 16:10 | Ιωάννης

  Επισης απουσιάζει η Καθολική Εκκλησία της οποίας το Δόγμα του Χριστιανισμού τυνγχάνει να κοινωνούν χιλίαδες Ελληνες σε Συρο , Τήνο , Κυκλάδες γενικότερα αλλά και επτάνησα , Κρήτη και Δωδεκάνησα

 • 31 Μαρτίου 2014, 16:10 | ΝΤΑΜΑΓΚΑ Α.

  Τα όσα λεπτομερώς αναφέρει ο κ. Περιάλης, ισχύουν και για την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής η οποία αν δεν κάνω λάθος, απ΄ότι διάβασα πρόσφατα, αριθμεί χιλιάδες ενεργούς και όχι τυπικούς πιστούς πανελλαδικά (βλ.el.wikipedia.org όπου:»… Θεωρείται η μεγαλύτερη ελληνική Προτεσταντική εκκλησία, και το δεύτερο χριστιανικό δόγμα (μετά την Ορθόδοξη Εκκλησία), σε αριθμό εκκλησιών και ευκτήριων οίκων στην Ελλάδα.[2]….») Θεωρώ ότι οι εξαιρέσεις που εισάγετε πρέπει να γίνουν πάρα πολύ προσεκτικά ούτως ώστε και να μην προσκρούουν στο Σύνταγμα και να μη παραγνωρίσουν τη σοβαρότητα, την ιστορικότητα και τη διάρκεια γνωστών στην Ελλάδα Εκκλησιών και Ομολογιών Πίστεως.

 • 29 Μαρτίου 2014, 12:16 | ΠΕΡΙΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Ακολουθώντας τη γνωστή τακτική των Ευρωπαϊκών Κρατών, διά του Νόμου, για τον οποίο γίνεται σήμερα η διαβούλευση, έρχεται δι’ Υμών η Πολιτεία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Αιτιολογική του Έκθεση, να αναγνωρίσει

  «για λόγους ιστορικούς που αφορούν στην μακρά και συνεχή λειτουργία οργανωμένων γνωστών θρησκειών που εκφράζουν ικανό τμήμα του πληθυσμού (ημεδαπού αλλά και παγκοσμίως), έχουν ενταχθεί ομαλά στον κοινωνικό ιστό και έχουν αναπτύξει σημαντική θρησκευτική δραστηριότητα, η εκ του νόμου αναγνώριση των Εκκλησιών τους και των λατρευτικών τους χώρων που έχουν αυτοτέλεια κατά την εσωτερική οργάνωσή τους, ως ίδια θρησκευτικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, χωρίς άλλες διατυπώσεις και χωρίς την κατάθεση σχετικής αίτησης».

  Υπάρχουν, εντούτοις, στην ίδια ως άνω κατηγορία, Εκκλησίες και Συγκροτήματα Εκκλησιών με μακρά ιστορία, περίπου 100 ετών, εξίσου ενσωματωμένα στην Ελληνική Κοινωνία με περισσότερο πληθυσμό (ημεδαπής, αλλά και παγκοσμίως), που έχουν αναπτύξει επίσης σημαντική θρησκευτική δράση, σε ορισμένες δε περιπτώσεις και μεγαλύτερη αυτών που έχετε εξαιρέσει από τις διαδικασίες του νόμου «σαν ίδια θρησκευτικά πρόσωπα»
  Αναφέρω συγκεκριμένο παράδειγμα την Ελευθέρα Ευαγγελική Εκκλησία Νέας Ιωνίας Αττικής, ως Λειτουργός της. Η Εκκλησία αυτή ιδρύθηκε το 1923 από τους ευαγγελικούς πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, έχει άδεια λειτουργίας του Υπουργείου επίσημα από το 1938, συνεχή και αδιάκοπη λειτουργία μέχρι σήμερα, με θρησκευτικό Λειτουργό, ιδιόκτητο κτίριο τριών ορόφων και χωρητικότητας ––μόνον της αίθουσας των συνάξεών της–– περίπου 250 ατόμων σήμερα, στην ίδια δε αυτή θέση από το 1946 και με ποικίλη δραστηριότητα.
  Τι άλλο απαιτείται, προκειμένου να τεθεί και αυτή η Εκκλησία στην εξαίρεση του άρθρου 13 του προτεινόμενου Νόμου;
  Επιπλέον, η Ελευθέρα Ευαγγελική Εκκλησία Νέας Ιωνίας ανήκει και στην Κοινωνία των Ελευθέρων Ευαγγελικών Εκκλησιών Ελλάδος, της οποίας έχω την τιμή να είμαι ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου της, με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ». Το σωματείο επιλαμβάνεται των νομικών θεμάτων, εκ δε του καταστατικού του εκπροσωπεί τις ως άνω Εκκλησίες ενώπιον των Αρχών, οσάκις το χρειαστούν και το ζητήσουν.
  Οι Ελεύθερες Ευαγγελικές Εκκλησίες, διά του παραπάνω Σωματείου τους, μετά από αίτημα του τμήματος ετεροδόξων του Υπουργείου σας, απέστειλαν στις 10.05. 2011 επικαιροποιημένον πίνακα των Εκκλησιών μας και των λειτουργών τους, μαζί με τους υπάρχοντες αναπληρωτές τους, καθώς και με τα πλήρη στοιχεία τους για 58 Εκκλησίες μας. Επιπλέον, διαθέτουν Πνευματικό Κέντρο και Κατασκηνώσεις, νομίμως λειτουργούντας από το 1943, ασκούν δε και φιλανθρωπικό έργο με Συσσίτια, έχουν Ραδιοφωνικό Σταθμό και άλλα.
  Επιπλέον, ανήκουν στον Διεθνή Σύνδεσμο των Ελευθέρων Ευαγγελικών Εκκλησιών, αποτελούμενον από εκατοντάδες Εκκλησίες σε όλο τον κόσμο.
  Το Καταστατικό του Σωματείου μας, καθώς και το «Διάγραμμα πίστης και οργάνωσης» των Εκκλησιών μας, βρίσκονται ήδη κατατεθειμένα στις Υπηρεσίες του Υπουργείου σας.
  Αλλά, και αν κάτι επιπλέον , πέραν των όσων έχετε ήδη στα αρχεία σας, χρειάζεται να προσκομίσουμε, όπως και μέχρι τώρα έχουμε κάνει, πολύ ευχαρίστως να σας τα αποστείλουμε.
  Και δεν είναι μονάχα οι Ελεύθερες Ευαγγελικές Εκκλησίες, αλλά υπάρχουν και πολλές άλλες οι οποίες έχουν μεγάλο αριθμό Εκκλησιών με πολλές δραστηριότητες.
  Έχουμε λοιπόν τη γνώμη ότι, όσες Εκκλησίες με τις παραπάνω προϋποθέσεις, που αναφέρετε στην Αιτιολογική Έκθεση, το επιθυμούν, θα πρέπει να θεωρηθούν και αυτές «ως ίδια θρησκευτικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, χωρίς άλλες διατυπώσεις και χωρίς την κατάθεση σχετικής αίτησης», και τούτο, για λόγους ίσης μεταχείρισης απέναντι στο Σύνταγμα, τους νόμους, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, αλλά και τις Διεθνείς Συμβάσεις, που η χώρα μας έχει υπογράψει.

  Μετά τιμής
  Αντώνιος Περιάλης
  Λειτουργός της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Νέας Ιωνίας Αττικής και
  Γενικός Γραμματέας του Σωματείου «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ»

 • Από τον κατάλογο των ονομαστικώς αναγνωριζομένων ως ιδίων θρησκευτικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου απουσιάζει η πολυπληθέστερη Εκκλησία που υφίσταται αυτοτελώς τα τελευταία 90 έτη με περίπου τρεις εκατοντάδες κληρικούς και περί 200 ενορίες και μοναστήρια σε όλη την επικράτεια, αλλά και στο εξωτερικό: Η Εκκλησία των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών της Ελλάδος. Γιατί αυτή η παράλειψις;