• Το άρθρο 4 του Ελληνικού Συντάγματος ρητά καθορίζει ότι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου και έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Η δε Ελληνική Νομολογία των Δικαστηρίων λέει ότι ο Νομοθέτης για ίδια πράγματα πρέπει να νομοθετεί ίσια για όλους τους πολίτες χωρίς να χωρίζονται σε κατηγορίες. Στο συγκεκριμένο νόμο για τις 4 άνω αλλοδαπές εκκλησίες και μια Ελληνική δεν χρειάζονται τα 300 άτομα αλλά ούτε και για τους Μουσουλμάνους και τους Ισραηλίτες ενώ για όλους τους υπόλοιπους ( Έλληνες)- πάνω από 200- ενώ πληρώνουν κανονικά τους φόρους τους και συμμετέχουν στα βάρη στην Ελληνική Πολιτεία στερούνται των ίδιων δικαιωμάτων και αποκλείεται να έχουν στις σχέσεις τους με την Πολιτεία και τους άλλους Φορείς την Νομική Προσωπικότητα, αν και η Πάγια Νομολογία Των Ανωτάτων Ελληνικών Δικαστηρίων απαιτεί έστω και ελάχιστο αριθμό πιστών (5,ή7,ή8- ΣτΕ881/62,ΟλΣτΕ 2274/1962 και ΣτΕ 1842/1992. Εξάλλου το Ευρωπαικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (υπόθεση Αγκά 17-10-2002 και Σερίφ 14-12-1999) έκρινε ότι « σε δημοκρατικές κοινωνίες δεν χρειάζεται το Κράτος να λαμβάνει μέτρα για να εξασφαλίσει την παραμονή ή την υπαγωγή θρησκευτικών Κοινοτήτων σε ενιαία θρησκευτική ηγεσία, όπως συμβαίνει εν προκειμένω. Έχουν αναγνωριστεί από την Ελληνική Πολιτεία εκτός από την Ορθόδοξη Εκκλησία, η Ιουδαική Θρησκεία και η Μουσουλμανική σαν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (άρθρο 16) με το άρθρο αυτό (13) αναγνωρίζονται σαν Νομικά Πρόσωπα έστω και αν δεν υφίστανται τα 300 άτομα κατά περιφέρεια ή τα τρία Νομικά πρόσωπα για να αναγνωριστούν σαν Εκκλησία τέσσερις Αλλοδαπές εκκλησίες (Κοπτοορθόδοξη Αιγύπτου,Αιθιοπική Ορθόδοξη, Ορθόδοξων Αρμενίων, Αγγλικανική ) καθώς και η Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία, ενώ με τον περιορισμό και την απαίτηση των 300 ατόμων αποκλείονται οι 197 άλλες από τις οποίες αν υπολογιστούν και οι επι μέρους Ευκτήριοι Οίκοι στις διάφορες πόλεις υπερβαίνουν τις 200 και οι περισσότερες έχουν το ίδιο Σύμβολο Πίστεως με την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία και είναι Ελληνικές. Πιστεύοντας στη δίκαιη εκ μέρους σας τοποθέτηση, σας ευλογούμε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Για την Παγκόσμια Αποστολική Εκκλησία Του Ιησού Χριστού , Ηλίας Ντούφας (Ποιμένας- Λειτουργός)