• Σχόλιο του χρήστη 'Βαϊοπούλου Μαρία' | 11 Απριλίου 2014, 03:56

    Κύριε Υπουργέ, Επειδή ο μεγαλύτερος κίνδυνος σήμερα γιά τήν Ευρώπη καί όλο τόν πολιτισμένο κόσμο είναι ο φανατισμός τού Ισλάμ, δέν μπορεί νά θεσμοθετηθεί γι' αυτό η έννοια τού Θρησκευτικού νομικού προσώπου όπως προβλέπεται στό υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, γιά τό λογο ότι τό ίδιο τό Ισλάμ δέν σέβεται τό θεμελιώδες ατομικό δικαίωμα τής θρησκευτικής ελευθερίας. Επίσης, μέ τό υπό διαβούλευση νομοσχέδιο θά διαμορφωθούν εντός τής Ελληνικής επικράτειας <>, πού δέν προβλέπονται στό Σύνταγμα τής Ελλάδος. Τέλος, θεωρώ ότι κάθε υπέρβαση στίς πρόνοιες τού Αστικού Κώδικα γιά τίς μορφές τών νομικών προσώπων καί Σωματείων είναι αντισυνταγματική. Επομένως δέν μπορεί νά τεθεί σέ ισχύ ένας τέτοιος νόμος. Μέ τιμή, Μαρία Θ. Βαϊοπούλου 11-4-2014