Άρθρο 19 – Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 • 11 Απριλίου 2014, 08:04 | Αστραία

  Έναρξη ισχύος:
  «1.000.000.000 χρόνια από την αρχή του μεγάλου ταξιδιού του κομήτη ISON και, 2493 έτη από την μάχη της Σαλαμίνας.»

  Το Υπουργείο Αληθινής Παιδείας μιας σύγχρονης ουμανιστικής κοινωνίας πρέπει να είναι ανεξάρτητο από θρησκείες και να προωθήσει νομοσχέδιο για σχολές Θρησκευτικής Φιλοσοφίας. Ο κόσμος μας δεν θα γίνει καλύτερος με περισσότερους «θρησκευτές και θρησκευτικές οργανώσεις» αλλά με πιο πολλούς της έρευνας και αλήθειας ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΣ -όχι επαγγελματίες- εραστές.
  Ευχαριστώ για την φιλοξενία του σχολίου
  Καταθέτοντας την γνώμη μου για το επίμαχο αυτό θέμα
  Στην σύγχρονη διαδικτυακή τηλεμαχία
  Ως εκπαιδευτικός επί 15 ετία
  Σας ασπάζομαι όλους
  Αστραία
  Μπαλούμη Ευαγγελινή του Λεωνίδα
  Πε 04

 • 11 Απριλίου 2014, 03:56 | Βαϊοπούλου Μαρία

  Κύριε Υπουργέ,

  Επειδή ο μεγαλύτερος κίνδυνος σήμερα γιά τήν Ευρώπη καί όλο τόν πολιτισμένο κόσμο είναι ο φανατισμός τού Ισλάμ, δέν μπορεί νά θεσμοθετηθεί γι’ αυτό η έννοια τού Θρησκευτικού νομικού προσώπου όπως προβλέπεται στό υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, γιά τό λογο ότι τό ίδιο τό Ισλάμ δέν σέβεται τό θεμελιώδες ατομικό δικαίωμα τής θρησκευτικής ελευθερίας.

  Επίσης, μέ τό υπό διαβούλευση νομοσχέδιο θά διαμορφωθούν εντός τής Ελληνικής επικράτειας <>, πού δέν προβλέπονται στό Σύνταγμα τής Ελλάδος.

  Τέλος, θεωρώ ότι κάθε υπέρβαση στίς πρόνοιες τού Αστικού Κώδικα γιά τίς μορφές τών νομικών προσώπων καί Σωματείων είναι αντισυνταγματική.

  Επομένως δέν μπορεί νά τεθεί σέ ισχύ ένας τέτοιος νόμος.

  Μέ τιμή,
  Μαρία Θ. Βαϊοπούλου
  11-4-2014