• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Διακοφωτάκης' | 11 Απριλίου 2014, 08:35

    Ο Βουδισμός αποτελεί μία από τις πλέον διαδεδομένες και πολυπληθέστερες θρησκείες σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην χώρα μας λειτουργούν ήδη αναγνωρισμένες βουδιστικές θρησκευτικές κοινότητες ενώ από το 2010 στην ορεινή Κορινθία, έχει αναγνωρισθεί και λειτουργεί ευκτήριος οίκος σε μορφή Στούπα (έγκριση Υπουργείου Παιδείας α.π. 97332/Α3/30-11-2005), στα εγκαίνια μάλιστα της οποίας παρευρέθηκαν 3.000 άτομα και χαιρετισμό απέστειλε η τότε Υπουργός κα Α. Διαμαντοπούλου. Η άσκηση της βουδιστικής λατρείας στηρίζεται στο Σύνταγμα και στις διεθνώς παραδεδειγμένες αξίες κάθε πολιτισμένης κοινωνίας,εξυπηρετεί δε τους Έλληνες (αλλά και πολίτες διαφόρων ευρωπαϊκών και άλλων χωρών) που επισκέπτονται τον χώρο και με σεβασμό ασκούν το θρησκευτικό τους δικαίωμα. Για τους λόγους αυτούς θεωρούμε ότι αυτοδίκαια θα πρέπει η βουδιστική θρησκεία να συμπεριληφθεί στα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που απαλλάσσονται από την δικαστική διαδικασία αναγνώρισής τους όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 13 του σχεδίου νόμου.