• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΕΚΑΣ' | 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:21

    Προσθήκη στο 2δ. Στην παράλληλη στήριξη τοποθετούνται εκπαιδευτικοί Ε.Ε των κλάδων ΠΕ71, ΠΕ61, και ΠΕ60, ΠΕ70 που έχουν τα προσόντα του Άρθρου 20 παραγ 2.1,2 του παρόντος νόμου για τη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και ΠΕ02.50, ΠΕ03.50 και ΠΕ04.50 για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Να προστεθεί: Α΄ ή Β΄ Ειδικότητας