• Σχόλιο του χρήστη 'Νένα' | 18 Ιουνίου 2015, 16:03

    Για ποιό λόγο θα πρέπει να ψηφίζουν οι προπτυχιακοί φοιτητές, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι Υποψήφιοι Διδάκτορες και οι ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΠ και το Διοικητικό Προσωπικό του Α.Ε.Ι. για μεγαλύτερη διαπλοκή, για περισσότερο κομματισμό? Ούτως η άλλως μια μεγάλη οικογένεια είναι στην πλειονότητά του ένα ΑΕΙ να γίνει και με νέο νόμο?