• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΙΑΝΝΗΣ' | 18 Ιουνίου 2015, 18:33

    Στην παράγραφο 1 του άρθρου 70, θα πρέπει να προστεθεί και η εξαίρεση της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Ν. 3074/2002 όπως ισχύει (ΦΕΚ Α'296/4.12.2002). Ο εν λόγω νόμος αφορά το ΓΕΔΔ (Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης) και το ΣΕΕΔΔ (Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης). Οι εκπαιδευτικοί είναι ικανότατοι στο να συμμετέχουν σε ελεγκτικούς μηχανισμούς. Άλλωστε οι εκπαιδευτικοί ασκούν Διοίκηση καθ' όλη την διάρκεια της εκπαιδευτικής-διδακτικής τους εργασίας. Η ισονομία του ελληνικού Συντάγματος δεν μπορεί να επιβάλλει αποκλεισμούς από τη Δημόσια Διοίκηση της Ελλάδας.