Άρθρο 70: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων σε υπηρεσίες και φορείς

1. Οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Υπηρεσίες και φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, διαρκούν ένα σχολικό έτος και μπορούν να ανανεώνονται κατ’ έτος, μετά από σχετική εισήγηση περί της υφιστάμενης υπηρεσιακής ανάγκης, εξαιρουμένων των αποσπάσεων που γίνονται κατά παρέκκλιση σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 3γ του ν. 3105/2003 (Α΄ 29), του άρθρου 15 παρ. 1 του π.δ. 273/1999 (Α΄ 229), του άρθρου 15 παρ. 1 του ν.3335/2005 (Α΄ 95), του άρθρου 9 παρ. 3 του ν.4013/2011 (Α΄ 204) και του άρθρου 1 παρ.6 του ν. 1256/1982 (Α’ 65) και του άρθρου 61 του ν. 4146/2013 (Α΄ 90), του άρθρου 6 παρ. 5 του ν. 3260/2004 (Α΄ 151), του άρθρου 10 παρ. 4 του ν.3889/2010 (Α΄ 182), του άρθρου 2 του ν.3907/2011 (Α΄ 7) και του άρθρου 43 παρ. 2 του ν.4029/2011 (Α΄ 245) και του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 4084/2012 (Α΄ 190), του άρθρου 9 παρ. 3 του ν.3907/2011 (Α΄ 7), του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 867/1979 (Α΄24) και του άρθρου 2 παρ. 2 του ν.1190/1981 (Α΄ 203), του άρθρου 7 παρ. 6 του ν.3854/2010 (Α΄ 94), καθώς και κατ’ εξαίρεση των κατά παρέκκλιση κείμενων διατάξεων του άρθρου 30 και 32 του ν.1558/1985 (Α΄ 137) και του άρθρου 18 παρ. 16 του ν.2503/1997 (Α΄ 107) και του άρθρου 55 παρ. 13 και 17 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), του άρθρου 10 παρ. 2 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46) και του άρθρου 19 παρ. 2 του ν. 2671/1998 (Α΄ 289), του άρθρου 18 του ν.3614/2007 (Α΄ 267), του άρθρου 7 του ν.3320/2005 (Α΄ 48), του άρθρου 4 του ν.4148/2013 (Α΄ 99), του άρθρου 16 παρ. 6 του ν.4030/2011 (Α΄ 249), του άρθρου 69 παρ. 6 του ν.4146/2013 (Α΄ 90), του άρθρου 16 του ν.4186/2013 (Α’ 193) και της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του ν.3432/2006 (Α’ 14).

Η απόσπαση αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Όταν προκύπτει έκτακτη ανάγκη κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, είναι δυνατό να χορηγηθεί απόσπαση και μετά την 1η Σεπτεμβρίου του έτους.

2. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο ανωτέρω χρονικός περιορισμός των αποσπάσεων και η δυνατότητα ανανέωσης αυτών ισχύει α) και για τους διοικητικούς υπαλλήλους που ανήκουν στο Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., καθώς και β) για αποσπάσεις εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων σε άλλες υπηρεσίες και φορείς του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

3. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι υφιστάμενες αποσπάσεις των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. λήγουν την 31.8.2015 είτε αυτές έχουν γίνει στην Κεντρική Υπηρεσία, στις Περιφερειακές Υπηρεσίες, σε εποπτευόμενους φορείς/οργανισμούς και αυτοτελείς υπηρεσίες του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., είτε σε άλλες υπηρεσίες και φορείς του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα».

 • 29 Ιουνίου 2015, 07:59 | Εκπαιδευτικός…Κ.

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

  Ήμουν νιά όταν με περισσή χαρά κι ενθουσιασμό αποδέχθηκα το διορισμό μου στη Β/μια δημόσια Εκ/ση. Ετοίμασα το βαλιτσάκι μου κι έφυγα για το …νησί! Τα χρόνια πέρασαν… το νησί διαδέχθηκαν …τα λαγκάδια… και μετά το ξερονήσι.. κι όμως ο ενθουσιασμός – παρά τον υποχρεωτικό ‘τουρισμό’- δεν στέρεψε… Παράλληλα, δεν στέρεψε κι η δίψα μου για μάθηση… και με την αρωγή της Πολιτείας, μεταξύ άλλων, σπούδασα κι έλαβα τον ανώτατο πανεπιστημιακό τίτλο. Τότε η Πολιτεία, με απέσπασε σ’ ένα Παν/μιακό Τμήμα, ώστε να την υπηρετήσω κι από κείνο το μετερίζι… Όμως λίγο μετά η Πολιτεία με έκρινε ακατάλληλη γι’αυτή τη θέση… επιστροφή στο ξερονήσι.. !
  Τα χρόνια πέρασαν μαζί κι η νιότη… όχι όμως η αστείρευτη ανάγκη για δημιουργία…
  Ξάφνου, μια πρόσκληση για απόσπαση στον πιο αξιόλογο γνωμοδοτικό-ερευνητικό φορέα (ΙΕΠ)… Ακολούθησε η αίτηση, η αποδοχή της, ένα νέος τετραετής ορίζοντας δράσης ανοιγόταν μπροστά μου και με γέμισε και πάλι χαρά…
  Ο νέος προϊστάμενός μου απόρησε : «μα ..με τέτοιο βιογραφικό θα’πρεπε να είχατε τουλάχιστον θέση επίκουρου στην Τριτοβάθμια. Τι ήρθατε να κάνετε εδώ;» Κι όμως… παρά την υποτιμητική στάση πολλών, καρτερικά υπηρέτησα κι αυτή την θέση (την κατά πολύ κατώτερη των προσόντων μου)… Η ελπίδα ότι κάτι μπορώ ακόμα να προσφέρω ουσιαστικά στην εκπαίδευση και στην αναβάθμιση του κλάδου μου, αναπτερώθηκε…. ώσπου πριν λίγες μέρες αδιάκριτα ανακοινώσατε την ‘κατάργηση των τετραετών αποσπάσεων’ και πριν μόλις δύο μέρες, μου αφαιρέσατε και το δικαίωμα να αιτηθώ την ανανέωσή της!
  Ποιοι λόγοι σας οδήγησαν σε μια τόσο σκληρή απόφαση κύριε Υπουργέ;
  Πως, αναρωτιέμαι, ένας άνθρωπος βαθιά δημοκρατικός, εμπνευσμένος από τη μαρξιστική φιλοσοφία (και στη σύγχρονη εκδοχή της: Al. Badiou), μπορεί να δρα με τέτοια αδιαλλαξία;
  Κάποιοι σας πληροφόρησαν ότι είμαι κι εγώ από τα «παιδιά του …τάδε ή του δείνα…»; Γιατί δεν αναζητάτε μόνος σας την αλήθεια;
  Βέβαιη ότι θα το πράξετε, απλώς προσθέστε ακόμα μια εξαίρεση στο αρ. 70 του προς ψήφιση πολυνομοσχεδίου και κρίνετε μας όλους εκ νέου αξιοκρατικά.
  Με βαθιά εκτίμηση.
  Η Εκπαιδευτικός…Κ.

 • 28 Ιουνίου 2015, 22:15 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

  Στις τοποθετήσεις των αποσπασθέντων να μην μοριοδοτείται κανείς για την εντοπιότητα καθώς επίσης για τον αριθμό των τέκνων .Να κρινόμαστε με βάση τα χρόνια υπηρεσίας και με βάση κοινωνικούς λόγους όπως ασθένειες και μονογονεικές οικογένειες.Ο αριθμός των τέκνων δεν είναι μόνο προσωπική επιλογή, διότι μπορεί να υπάρχουν ιατρικοί λόγοι που κάποιος δεν μπορεί να αποκτήσει περισσότερα τέκνα. Επίσης η μοριοδότηση με τέσσερα μόρια καταπατά την αρχή της ισότητας διότι όλοι είμαστε ως Έλληνες ίσοι ανεξάρτητα από που καταγόμαστε.

 • 28 Ιουνίου 2015, 16:54 | elsa dala

  Δεν προβλέψατε ότι κάποιες αποσπάσεις αφορούν θέση με θητεία. Αυτό σημαίνει ότι όσοι κατέλαβαν τις θέσεις (προφανώς με αυξημένα προσόντα και εμπειρία)αφενός δεν είχαν και δεν έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν την τοποθέτησή τους σε άλλες θέσεις (με αποτέλεσμα να στερήθηκαν ευκαιριών, τις οποίες θα εκμεταλλεύονταν αν ήξεραν την αλλαγή), αφετέρου προγραμμάτισαν τη λοιπή ζωή τους έτσι, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν αυτοί και οι οικογένειές τους στη θέση με θητεία. Με την προτεινόμενη ρύθμιση οι υπάλληλοι αυτοί αφενός πλήττονται σοβαρά, με παράνομο τρόπο (καθώς δρομολογείται μία ρύθμιση που αίρει και αναδρομικά την ισχύ ενός νόμου, από τον οποίο πολίτες αποκτούν δικαιώματα – ενώ δηλαδή η θέση αφορούσε π.χ. τριετή υπηρέτηση, τώρα ξαφνικά γίνεται διετής, μονοετής ή και λιγότερο), αφετέρου πλήττει τη λειτουργία των υπηρεσιών, χάριν της οποίας δημιουργήθηκαν οι θέσεις με θητεία. Παρακαλώ να ληφθεί υπόψη ότι τα παραπάνω ισχύουν για τα στελέχη των γραφείων Νομικής Υποστήριξης των Περιφερειών Εκπαίδευσης και να εισάγετε τη σχετική εξαίρεση, χάριν της αρχής της νομιμότητας και της εύρυθμης λειτουργίας των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

 • 28 Ιουνίου 2015, 14:06 | ChrisJoa

  Θα πρέπει επιτέλους να θεσπιστεί η κατά προτεραιότητα απόσπαση εκπαιδευτικών συζύγων στο ΠΥΣΔΕ του ενός που βρίσκεται πλησιέστερα στον τόπο συμφερόντων των δύο εκπαιδευτικών. Αποσπώνται κάθε χρόνο σύζυγοι στρατιωτικών, δικαστικών, πολύτεκνοι, σύζυγοι μελών ΔΕΠ και δεκάδες δημοτικοί αλλά και κοινοτικοί υπάλληλοι και δεν ισχύει κάτι αντίστοιχο για ζευγάρια εκπαιδευτικών. Δηλαδή στις αποσπάσεις του κλάδου μας να έχουν όλοι οι άλλοι προτεραιότητα εκτός από εμάς. Επιτέλους κ. Υπουργέ δείξτε την ανάλογη ευαισθησία. Δε μπορεί ο ένας να υπηρετεί στις Κυκλάδες κι ο άλλος στη Κοζάνη π.χ.
  Τέλος κάτι άλλο που θα ήθελα να σχολιάσω αν και δε με αφορά προσωπικά το θέμα είναι για τη θεραπεία εξωσωματικής που δίνονται 3 μόρια στην αιτούσα και το σύζυγο για απόσπαση. Μα γνωρίζετε πολύ καλά ότι χωρίς τουλάχιστον 2 παιδιά η απόσπαση είναι όνειρο θερινής νυκτός, πως θα πάρει απόσπαση λοιπόν μία γυναίκα που θέλει να υποβληθεί σε θεραπεία εξωσωματικής με τα τρία μόρια που της δίνετε?! Κατά προτεραιότητα απόσπαση λοιπόν αλλά με την υποχρέωση να παραδώσει στην υπηρεσία αντίγραφα τιμολογίων και λοιπά δικαιολογητικά από φάρμακα κλπ που θα αποδυκνείουν ότι όντως υποβάλεται σε θεραπεία. Διαφορετικά παίζεται με τον πόνο όσων γυναικών θέλουν να γίνουν μητέρες ενώ αποσπάτε τον οποιοδήποτε που εκλέχτηκε τοπικός σύμβουλος στην κοινότητα του όπου φυσικά συνήθως δε κάνει τίποτε αλλά εκλέγεται κατόπιν προσυννενόησης….ή δε τα γνωρίζετε αυτά?! Καταργήστε λοιπόν τις αποσπάσεις των τοπικών κοινοτικών συμβούλων (όχι των δημοτικών)όπως είχε γίνει επί Διαμαντοπούλου και γέμισαν έτσι τα σχολεία τα ακριτικά. Έχουμε φτάσει στο σημείο οι αποσπάσεις (που υποτίθεται γίνονται για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους) να ξεπερνούν τις μεταθέσεις… Μα αν υπάρχουν τόσα μόνιμα σταθερά κενά να δίνονται περισσότερες μεταθέσεις που είναι και ο πλέον αξιοκρατικός τρόπος υπηρεσιακής μεταβολής και όχι κάποιοι μέσω των «παραθύρων» που υπάρχουν να αποσπώνται κάθε χρόνο εξασφαλίζοντας έτσι μία μόνιμη μετάθεση. Δε μπορεί ο καθείς χωρίς να υπηρετεί στον τόπο όπου είναι η οργανική του θέση να μην υπηρετεί αλλά να αξιώνει κάθε χρόνο απόσπαση. Αυτό το μαζικό φαινόμενο των αποσπάσεων μόνο στην εκπαίδευση συμβαίνει σε κανένα άλλο φορέα του δημοσίου. Γι’ αυτό και κάθε χρόνο αδειάζουν τα σχολεία της παραμεθορίου. Περιορίστε λοιπόν τις αποσπάσεις αυξήστε τις μεταθέσεις, γιατί αν δε σπάσεις αυγά ομελέτα δε φτιάχνεις…Τέλος οι αποσπάσεις σε γραφεία, διευθύνσεις, ΙΕΚ να γίνονται με μοριοδότηση βάση προσόντων, αν και θαπρεπε να υπάρχουν παντού μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι για να σταματήσει το ρουσφετολογικό παζάρι…

 • 28 Ιουνίου 2015, 12:21 | Ελένη Καραγιάννη

  1. Μετά από συμμετοχή σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (αρ. πρωτ. Ι.Ε.Π. 3540/09-04-2014) για πλήρωση κενών θέσεων Συμβούλων Α΄, Συμβούλων Β΄, Συμβούλων Γ΄ και Εισηγητών, αποσπάστηκα για 4 έτη (Υ.Α. 5712/30-05-2014), από την 1η Σεπτεμβρίου 2014 στο συγκεκριμένο φορέα. Μετά από δοκιμαστική θητεία 4 μηνών, τοποθετήθηκα οριστικά σε θέση Εισηγήτριας ΠΕ70 στις 29 Δεκεμβρίου 2014. Με τη διάταξη του νομοσχεδίου, το οποίο προωθείται, όπως αντιλαμβάνομαι, μετά την ψήφιση του νόμου, η απόσπασή μου θα λήξει την 31-8-2015, εάν δεν υπάρξει ρητή εξαίρεση (επ’ αυτού σημειώνεται ότι έχει υποβληθεί υπόμνημα 30 μελών του επιστημονικού προσωπικού του ΙΕΠ προς τους αρμόδιους).
  2.Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ με αριθμ. 102030/E2/26-6-2015, περί αποσπάσεων στην Κ.Υ του Υπουργείου και σε φορείς, η οποία θέτει ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 3η-7-2015:
  Δικαίωμα υποβολής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης για απόσπαση έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι:
  α) διορίστηκαν στα δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν την υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.3328/2005 (ΦΕΚ 80/1-4-2005 τ.Α’),
  β) είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά τις 31-08-2015,
  γ) υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά τις 31-08-2015 ή
  δ) υπηρετούν με θητεία στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.
  Αιτήσεις απόσπασης που τυχόν υποβάλλουν εκπαιδευτικοί των παραπάνω
  περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές.
  Συμπερασματικά δε μου δίνεται η δυνατότητα: α. να ανανεώσω την απόσπασή μου στο φορέα τον οποίο ήδη υπηρετώ με θητεία και β. να υποβάλλω αίτημα για απόσπαση σε κάποιο άλλο φορέα που πιθανόν θα με ενδιέφερε να υπηρετήσω.
  Θέλω να πιστεύω ότι εκ παραδρομής έχουν τεθεί όλα τα προηγούμενα, τα οποία έχουν προκαλέσει τρομερή σύγχυση κι ότι άμεσα θα ληφθεί μέριμνα να αποκατασταθούν.

 • 28 Ιουνίου 2015, 09:21 | Εκπαιδευτικός 1

  Υπόμνημα προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΟΠΑΙΘ, το οποίο υπογράφουν 30 μέλη του επιστημονικού προσωπικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, εστάλη στις 17 Ιουνίου 2015.

  Το Υπόμνημα αφορά στη διάταξη του άρθρου 70 περί «Αποσπάσεων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων σε υπηρεσίες και φορείς», η οποία συμπεριλαμβάνεται στο υπό κατάθεση σχέδιο Νόμου του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις» και βρίσκεται ήδη από 18/6/2015 σε δημόσια διαβούλευση.

  Στο Υπόμνημα του Επιστημονικού Προσωπικού του ΙΕΠ, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα κάτωθι:

  «Στο Ι.Ε.Π. υπηρετούν εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης οι οποίοι τοποθετήθηκαν για τετραετή θητεία η οποία λήγει την 31η Αυγούστου 2018, ύστερα από Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, επιλογή και απόσπαση για την πλήρωση κενών θέσεων του επιστημονικού προσωπικού του Ι.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4186/ 2013 (Α’ 193).

  Συγκεκριμένα, οι ως άνω εκπαιδευτικοί ανταποκρίθηκαν στην με αρ. πρωτ. 3540/09-04-2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ι.Ε.Π. για πλήρωση κενών θέσεων Συμβούλων Α΄, Συμβούλων Β΄, Συμβούλων Γ΄ και Εισηγητών, κρίθηκαν και επελέγησαν με βάση τα προβλεπόμενα από το νόμο τυπικά προσόντα (παράγραφοι 3,4,5 και 6 του άρθρου 36 του Ν. 4186/ 2013) και αποσπάστηκαν στο Ι.Ε.Π. για τέσσερα σχολικά έτη με την με αρ. πρωτ. 5712/30-05-2014 Υπουργική Απόφαση, προκειμένου να καταλάβουν θέσεις επιστημονικού προσωπικού από την 1η Σεπτεμβρίου 2014. Όσοι εκπαιδευτικοί επελέγησαν και ορίστηκαν με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, μετά από δοκιμαστική θητεία και αξιολόγηση από τα αρμόδια όργανα του Ι.Ε.Π., τοποθετήθηκαν οριστικά σε θέσεις Συμβούλων Α΄, Συμβούλων Β΄, Συμβούλων Γ΄ και Εισηγητών.

  Το έργο, καθώς και το ειδικότερο καθεστώς που διέπει τη θητεία και την αξιολόγηση του επιστημονικού προσωπικού του Ι.Ε.Π. προσδιορίζεται από το Νόμο 3966/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4186/2013.

  Τα μέλη του επιστημονικού προσωπικού του Ι.Ε.Π., έχουν ως κύριο έργο:

  · Την ενασχόληση με θέματα που αφορούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τη μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με έμφαση σε ό,τι αφορά την έρευνα, τα προγράμματα σπουδών, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, εισηγούνται/γνωμοδοτούν για πλήθος επειγόντων εκπαιδευτικών θεμάτων, όπως μεταξύ άλλων για Προγράμματα Σπουδών, αναθέσεις μαθημάτων, εντάξεις πτυχιούχων σε εκπαιδευτικούς κλάδους, θέματα αξιολόγησης μαθητών, θέματα Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, θέματα Ειδικής Αγωγής, έγκριση διενέργειας επιστημονικών ερευνών, έγκριση καταλληλότητας εκπαιδευτικού υλικού, ζητήματα παιδαγωγικής επάρκειας, προβλήματα μαθητικής διαρροής και πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, κ.ά.

  · Την παρακολούθηση και μελέτη της ευρωπαϊκής και της διεθνούς εκπαιδευτικής πολιτικής και την παρακολούθηση Διεθνών Προγραμμάτων Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Συστημάτων και μαθητών.

  · Τον επιστημονικό σχεδιασμό, τη διαχείριση, την επίβλεψη και την υλοποίηση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς.

  Είναι φανερό ότι η αποτελεσματική άσκηση του παραπάνω έργου απαιτεί συνέχεια και συσσωρευμένη εμπειρογνωμοσύνη που υπερβαίνουν τα στενά χρονικά περιθώρια ενός σχολικού έτους. Στην παρούσα φάση, στις θέσεις Επιστημονικού Προσωπικού του Ι.Ε.Π., υπηρετούν με τετραετή θητεία 35 εκπαιδευτικοί Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τις ανωτέρω αρμοδιότητες.

  Αξίζει να σημειωθεί ότι στα μέλη του Επιστημονικού Προσωπικού του Ι.Ε.Π. δεν χορηγούνται έως και σήμερα η πάγια αποζημίωση και το ειδικό ερευνητικό επίδομα, όπως αυτά ορίζονται στις παραγρ. 14 & 15, εδάφια β΄ και γ΄, του άρθρου 11 του Ν. 3966/2011 (Α΄118), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1, παρ. Γ, υποπαρ. Γ1, 26 (14 και 15) του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και ισχύει σήμερα.

  Η συγκεκριμένη διάταξη του άρθρου 70 του σχεδίου Νόμου του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. θα δημιουργήσει μια σειρά από σοβαρά προβλήματα όχι μόνο στη λειτουργία του Ι.Ε.Π. ως επιστημονικού φορέα αλλά και στα μέλη του Επιστημονικού προσωπικού του Ι.Ε.Π. σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

  Για όλους τους ανωτέρω λόγους, εισηγούμαστε τη ρητή εξαίρεση της κατηγορίας αποσπάσεων εκπαιδευτικών μελών του επιστημονικού προσωπικού του Ι.Ε.Π από τη διάταξη του άρθρου 70 «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων σε υπηρεσίες και φορείς» του Πολυνομοσχεδίου του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. και τη διατήρηση της τετραετούς απόσπασης, όπως αυτή προβλέπεται από τον ισχύοντα Νόμο».

  Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι ΗΔΗ από τη συγκεκριμένη διάταξη εξαιρούνται 28 κατηγορίες πολυετών αποσπάσεων εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε διάφορες υπηρεσίες!

 • 27 Ιουνίου 2015, 16:07 | Εκπαιδευτικός

  Σε κάποιους φορείς (π.χ. ΙΕΠ) με βάση την κείμενη νομοθεσία, επιλέχθηκε κατόπιν πρόσκλησης, προσωπικό να υπηρετήσει σε θέση ευθύνης επί θητεία (π.χ. 4 έτη). Η νομοθεσία αυτή με βάση την οποία έγινε η επιλογή δεν καταργείται, αλλά ούτε και εξαιρείται στο εν λόγω νομοσχέδιο. Άρα:
  1. Δημιουργείται «αντίθεση» μεταξύ των δύο διατάξεων
  2. Σε περίπτωση παραίτησης από θέση ευθύνης επί θητεία και εφόσον έχει προβλεφθεί να επιλεγεί ο επόμενος/η στη σειρά κατάταξης, είναι προφανές ότι δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι απαραίτητες διατάξεις
  3. Στην εγκύκλιο των αποσπάσεων (αρ. πρωτ.: 102030/Ε2/26-06-2015) δεν δύνανται οι κατέχοντες θέση ευθύνης που λήγει μετά την 31/8 να αιτηθούν εκ νέου, εφόσον το επιθυμούν, μονοετή απόσπαση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 70 του συγκεκριμένου νομοσχεδίου.
  Τέλος ας απαντήσουν οι υπεύθυνοι κατά πόσο συμβάλουν στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, αλλά και στην εύρυθμη λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών τέτοιες διατάξεις σαν του άρθρου 70, που θέλουν ανανέωση των θέσεων κάθε έτος!

 • 26 Ιουνίου 2015, 13:00 | ΕΛΠΙΣ ΡΟΙΔΟΥ

  Στις εξαιρέσεις από την ενιαύσια διάρκεια των αποσπάσεων πρέπει να προστεθεί το άρθρο 329 παρ. 5 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄86) που προβλέπει την οργάνωση και λειτουργία του Αυτοτελούς Γραφείου Νομικής Υποστήριξης στην έδρα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.Σύμφωνα δέ με την εισηγητική έκθεση με την ανωτέρω διάταξη σκοπείται η αποτελεσματική εφαρμογή της δεσπόζουσας αρχής της νομιμότητας που διέπει τη δράση της Δημόσιας Διοίκησης και η έμμεση εξοικονόμηση δημοσίου χρήματος που προκύπτει από την έκδοση πλημμελών διοικητικών πράξεων απο τα αρμόδια όργανα των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας.Για την αποτελεσματικότερη δέ λειτουργία των γραφείων νομικής υποστήριξης εξασφαλίζεται το συμβατό της άσκησης δικηγορίας των νομικών εκπαιδευτικών που αποσπώνται. Η ανωτέρω διάταξη προβλέπει οτι η διάρκεια των αποσπάσεων πρέπει να είναι τριετής.Η προαναφερόμενη χρονική διάρκεια επιβάλλεται, αφενός λόγω της πολυπλοκότητας του πλήθους νομικών ζητημάτων, που καλούνται να χειριστούν οι αποσπασμένοι, ζητήματα που πολύ συχνά ξεπερνούν σε χρόνο επίλυσης το σχολικό έτος, αφετέρου λόγω της αρχής της συνέχειας της διοίκησης και της ανάγκης εξειδίκευσης στην πολυδαίδαλη εκπαιδευτική νομοθεσία, εξειδίκευση που κτάται σταδιακά.Η ένταξη των αποσπασμένων στη γενικότερη διάταξη των αποσπάσεων ενιαύσιας διάρκειας θα αποβεί εν τοις πράγμασι σε βάρος του συνεχώς αυξανόμενου διοικητικού όγκου των αποκεντρωμένων υπηρεσιών καθώς ταυτόχρονα με την διαρκή ενασχόληση και εμπειρία των ανωτέρω σε ζητήματα διοικητικού, πειθαρχικού και εκπαιδευτικού δικαίου, αυτοί θα καλούνται να μπούν εκ νέου στη διαδικασία των αποσπάσεων, η οποία μπορεί να μην ευοδωθεί ως προς αυτούς. Συνεπεία των ανωτέρω δε θα γίνεται κεφαλαιοποίηση της εμπειρίας τους και θα πρέπει εκ νέου να «εκπαιδεύονται» νεοαποσπασθέντες στο ίδιο αντικείμενο.

 • 25 Ιουνίου 2015, 18:04 | Κυριακή

  Θα ήθελα να αναφερθώ κι εγώ στο θέμα των μονογονεϊκών οικογενειών καθώς για ψυχολογικούς και οικονομικούς λόγους είναι εξουθενωτικό να βρίσκονται για πολλά συνεχόμενα χρόνια μακριά από τον τόπο κατοικίας . Η απόσπαση έστω για μια χρονιά θα έδινε αναπνοή και δύναμη στα παιδιά αυτών των οικογενειών .Ιδιαίτερα τη χρονιά που θα δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις είναι εγκληματικό να βρίσκονται μακριά από τη ζωή τους . Στους στρατιωτικούς υπάρχει μια αντίστοιχη ρύθμιση και αντιμετωπίζονται με ευαισθησία αυτές οι καταστάσεις . Ίσως ο νομοθέτης θα μπορούσε να προβλεψει κάτι αντίστοιχο για το χώρο της εκπαιδευσης . Ευχαριστώ

 • 25 Ιουνίου 2015, 15:29 | ΈΦΗ

  Αυτές οι αποσπάσεις με «μέσον»,οι συνεχόμενες εικονικές αναρρωτικές,μένουν έγκυες με πρόγραμμα και από την πρώτη μέρα που κάνουν το test, ξεκινάνε τις επαπειλούμενες αναρρωτικές..Έχουν διοριστεί μακρυά και για 10 χρόνια δε θα πατήσουν με διάφορα τεχνάσματα,είναι από τα λίγα που αναφέρω,κατέστρεψαν αυτό που λέγεται Παιδεία,ευγενής ΆΜΙΛΛΑ,ευγένεια,δημοκρατία ….Εκπαιδευτικοί που αδιαφορούν για τα παιδιά που μένουν χωρίς δάσκαλο ή χωρίς καθηγητή,γιατί έτυχε αυτά τα παιδιά να γεννηθούν σε απομακρυσμένα χωριά…ένα δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα,άρρωστο,που καταστρέφει οικογένειες και παιδιά!Σε αντίθεση με τον ιδιωτικό Τομέα,που παρακολουθούμε απ’έξω,να λειτουργεί άψογα και να είναι δίπλα στην εργαζόμενη μητέρα!Οι εκπαιδευτικοί είναι καθημερινά στο σχολείο,οι αναρρωτικές και οι αποσπάσεις είναι σπάνιες!
  Προτείνω λοιπόν:
  α)Να καταργηθούν όλες οι αποσπάσεις έτσι ώστε να μη μπορεί να φύγει κανένας από εκεί που θα διορισθεί, τουλάχιστον όπως λέει η νομοθεσία για όλους τους φορείς για 10 χρόνια!Όταν λοιπόν θα δέχεται το διορισμό,θα είναι ενήμερος-η,ότι θα απαγορεύετε να κάνει και αίτηση,να μη δίνονται εξαιρέσεις,παρά μόνο αναπηρίες,με ασφαλιστικές δικλείδες..Και να αποδεχτεί τη θέση αυτός που θέλει να παραμείνει,ώστε να διασφαλίζουμε τα παιδιά μας ότι δε θα μείνουν χωρίς δάσκαλο!Κάτι που πλέον έγινε θεσμός!
  β)Οι εγκυμονούσες αλλά και οι γιατροί που δίνουν τις αναρρωτικές με μεγάλη ευκολία,μιας και οι κυρίες είναι πελάτισσες τους και θα πάνε να γεννήσουν στην κλινική,θα πρέπει να ελέγχονται εξονυχιστικά,όπως και οι εγκυμονούσες εκπαιδευτικοί στον ιδιωτικό Τομέα, που εργάζονται έως και τον 7ο μήνα και μάλιστα σε εργασίες ακόμη πιο δύσκολες!Μία έρευνα και καταγραφή θα σας επιβεβαιώσει!Καταγράψτε τις αναρρωτικές στον Δημόσιο και στον Ιδιωτικό Τομέα!Επιτέλους κάντε τη διαφορά,είμαστε όλοι παιδιά ενός Θεού..Δημόσιος και Ιδιωτικός Τομέας ισότιμοι σε όλα τα προνόμια…
  Δηλαδή μια πωλήτρια,μια κομμώτρια,μια ιδιωτική υπάλληλος δεν κινδυνεύει και δουλεύει μέχρι και την ώρα που θα γεννήσει και οι εκπαιδευτικοί και κάποιοι άλλοι Δημόσιοι Υπάλληλοι,που κάθονται στις ωραίες τους καρέκλες,κινδυνεύουν?
  γ)Πρέπει να βρεθεί τρόπος για την αντικειμενική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και αυτό να ισχύει και για όλο το Δημόσιο.Αξιολόγηση γίνεται,αλλά από ποιον?Από συναδέλφους που είναι στον ίδιο χώρο,και η πλειοψηφία λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο και «κόρακας κοράκου μάτι δε βγάζει»,λέει σοφός λαός μας!
  Ένας απλός τρόπος και νομίζω δίκαιος,είναι να κρίνονται κυρίως από τους Πολίτες,κατά 60% και 40% από τον Προϊστάμενο.Στο τέλος κάθε χρόνου να συμπληρώνουν οι γονείς,ανώνυμα,ένα ερωτηματολόγιο αντικειμενικής και τεκμηριωμένης αξιολόγησης του δασκάλου ή καθηγητή που είχε το παιδί του και να το καταθέτει σε ένα κλειδωμένο κουτί.Ο Διευθυντής θα φροντίζει για τη μεταφορά του σε κάποια επιτροπή,Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων-Σύλλογος Δασκάλων ή Καθηγητών και ο Διευθυντής από άλλο σχολείο της ίδιας Περιοχής!
  Κάποιοι θα πουν ότι οι γονείς είναι υπερπροστατευτικοί,περίεργοι,εγωιστές,αδιάφοροι…Κάποιοι είναι σαφώς,δεν είναι όμως όλοι…Και η επιτροπή μπορεί να βγάλει συμπεράσματα,από πολλούς παράγοντες,που δε μπορώ να αναλύσω τώρα.
  δ)Κάθε τρία χρόνια να καταθέτετε στο Υπουργείο,μια τεκμηριωμένη άποψη για όλους και να δίνονται και bonus..κίνητρα.Να υπολογίζονται,η αξιολόγηση,οι αναρρωτικές,οι άδειες,οι συμπεριφορές,η απόδοση των παιδιών…

 • 25 Ιουνίου 2015, 09:53 | Αντιμνημονιακός

  «Φωτογραφική διάταξη που στοχοποιεί το επιστημονικό προσωπικό του ΙΕΠ αν και τοποθετήθηκε στη θέση με την προβλεπόμενη απο το νόμο διαδικασία. Σίγουρα τέτοιες πρακτικές δεν αρμόζουν σε μια αριστερή κυβέρνηση, ελπίζω οτι έχει γίνει απλώς παράβλεψη.»

  Δείτε σχετικά:

  Υπόμνημα προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΟΠΑΙΘ, το οποίο υπογράφουν 30 μέλη του επιστημονικού προσωπικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, εστάλη στις 17 Ιουνίου 2015.

  Το Υπόμνημα αφορά στη διάταξη του άρθρου 70 περί «Αποσπάσεων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων σε υπηρεσίες και φορείς», η οποία συμπεριλαμβάνεται στο υπό κατάθεση σχέδιο Νόμου του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις» και βρίσκεται ήδη από 18/6/2015 σε δημόσια διαβούλευση.

  Στο Υπόμνημα του Επιστημονικού Προσωπικού του ΙΕΠ, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα κάτωθι:

  «Στο Ι.Ε.Π. υπηρετούν εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης οι οποίοι τοποθετήθηκαν για τετραετή θητεία η οποία λήγει την 31η Αυγούστου 2018, ύστερα από Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, επιλογή και απόσπαση για την πλήρωση κενών θέσεων του επιστημονικού προσωπικού του Ι.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4186/ 2013 (Α’ 193).

  Συγκεκριμένα, οι ως άνω εκπαιδευτικοί ανταποκρίθηκαν στην με αρ. πρωτ. 3540/09-04-2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ι.Ε.Π. για πλήρωση κενών θέσεων Συμβούλων Α΄, Συμβούλων Β΄, Συμβούλων Γ΄ και Εισηγητών, κρίθηκαν και επελέγησαν με βάση τα προβλεπόμενα από το νόμο τυπικά προσόντα (παράγραφοι 3,4,5 και 6 του άρθρου 36 του Ν. 4186/ 2013) και αποσπάστηκαν στο Ι.Ε.Π. για τέσσερα σχολικά έτη με την με αρ. πρωτ. 5712/30-05-2014 Υπουργική Απόφαση, προκειμένου να καταλάβουν θέσεις επιστημονικού προσωπικού από την 1η Σεπτεμβρίου 2014. Όσοι εκπαιδευτικοί επελέγησαν και ορίστηκαν με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, μετά από δοκιμαστική θητεία και αξιολόγηση από τα αρμόδια όργανα του Ι.Ε.Π., τοποθετήθηκαν οριστικά σε θέσεις Συμβούλων Α΄, Συμβούλων Β΄, Συμβούλων Γ΄ και Εισηγητών.

  Το έργο, καθώς και το ειδικότερο καθεστώς που διέπει τη θητεία και την αξιολόγηση του επιστημονικού προσωπικού του Ι.Ε.Π. προσδιορίζεται από το Νόμο 3966/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4186/2013.

  Τα μέλη του επιστημονικού προσωπικού του Ι.Ε.Π., έχουν ως κύριο έργο:

  Την ενασχόληση με θέματα που αφορούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τη μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με έμφαση σε ό,τι αφορά την έρευνα, τα προγράμματα σπουδών, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, εισηγούνται/γνωμοδοτούν για πλήθος επειγόντων εκπαιδευτικών θεμάτων, όπως μεταξύ άλλων για Προγράμματα Σπουδών, αναθέσεις μαθημάτων, εντάξεις πτυχιούχων σε εκπαιδευτικούς κλάδους, θέματα αξιολόγησης μαθητών, θέματα Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, θέματα Ειδικής Αγωγής, έγκριση διενέργειας επιστημονικών ερευνών, έγκριση καταλληλότητας εκπαιδευτικού υλικού, ζητήματα παιδαγωγικής επάρκειας, προβλήματα μαθητικής διαρροής και πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, κ.ά.

  Την παρακολούθηση και μελέτη της ευρωπαϊκής και της διεθνούς εκπαιδευτικής πολιτικής και την παρακολούθηση Διεθνών Προγραμμάτων Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Συστημάτων και μαθητών.

  Τον επιστημονικό σχεδιασμό, τη διαχείριση, την επίβλεψη και την υλοποίηση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς.

  Είναι φανερό ότι η αποτελεσματική άσκηση του παραπάνω έργου απαιτεί συνέχεια και συσσωρευμένη εμπειρογνωμοσύνη που υπερβαίνουν τα στενά χρονικά περιθώρια ενός σχολικού έτους. Στην παρούσα φάση, στις θέσεις Επιστημονικού Προσωπικού του Ι.Ε.Π., υπηρετούν με τετραετή θητεία 35 εκπαιδευτικοί Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τις ανωτέρω αρμοδιότητες.

  Αξίζει να σημειωθεί ότι στα μέλη του Επιστημονικού Προσωπικού του Ι.Ε.Π. δεν χορηγούνται έως και σήμερα η πάγια αποζημίωση και το ειδικό ερευνητικό επίδομα, όπως αυτά ορίζονται στις παραγρ. 14 & 15, εδάφια β΄ και γ΄, του άρθρου 11 του Ν. 3966/2011 (Α΄118), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1, παρ. Γ, υποπαρ. Γ1, 26 (14 και 15) του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και ισχύει σήμερα.

  Η συγκεκριμένη διάταξη του άρθρου 70 του σχεδίου Νόμου του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. θα δημιουργήσει μια σειρά από σοβαρά προβλήματα όχι μόνο στη λειτουργία του Ι.Ε.Π. ως επιστημονικού φορέα αλλά και στα μέλη του Επιστημονικού προσωπικού του Ι.Ε.Π. σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, δημιουργείται εργασιακή ανασφάλεια στο σύνολο των μελών του Επιστημονικού προσωπικού για το μέλλον τους σε ένα φορέα, στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του οποίου συνέβαλαν με όλες τους τις δυνάμεις.

  Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι αρκετά μέλη του Επιστημονικού Προσωπικού, προκειμένου να υπηρετήσουν την τετραετή απόσπασή τους στο Ι.Ε.Π. μετοίκησαν στην Αθήνα, ακόμα και από απομακρυσμένες περιοχές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται (ανατροπή οικογενειακού προγραμματισμού, αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος παιδιών, κ.λπ.).

  Για όλους τους ανωτέρω λόγους, εισηγούμαστε τη ρητή εξαίρεση της κατηγορίας αποσπάσεων εκπαιδευτικών μελών του επιστημονικού προσωπικού του Ι.Ε.Π από τη διάταξη του άρθρου 70 «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων σε υπηρεσίες και φορείς» του Πολυνομοσχεδίου του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. και τη διατήρηση της τετραετούς απόσπασης, όπως αυτή προβλέπεται από τον ισχύοντα Νόμο».

  Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι ΗΔΗ από τη συγκεκριμένη διάταξη εξαιρούνται 28 κατηγορίες πολυετών αποσπάσεων εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε διάφορες υπηρεσίες!

 • 25 Ιουνίου 2015, 09:48 | Βουτσινάκης Κώστας

  Μετά από συμμετοχή σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (αρ. πρωτ. Ι.Ε.Π. 3540/09-04-2014) για πλήρωση κενών θέσεων Συμβούλων Α΄, Συμβούλων Β΄, Συμβούλων Γ΄ και Εισηγητών, αποσπάστηκα για 4 έτη (Υ.Α. 5712/30-05-2014), από την 1η Σεπτεμβρίου 2014 στο συγκεκριμένο φορέα. Μετά από δοκιμαστική θητεία 4 μηνών, τοποθετήθηκα οριστικά σε θέση Εισηγητή ΠΕ70 στις 29 Δεκεμβρίου 2014.
  Θέλω να πιστεύω ότι εκ παραδρομής δεν περιλαμβάνεται στις 30 (μέχρι στιγμής) εξαιρέσεις της ρύθμισης, η συγκεκριμένη κατηγορία αποσπασμένων εκπαιδευτικών που ήδη υπηρετούν με τετραετή θητεία σε θέσεις επιστημονικού προσωπικού του Ι.Ε.Π. και με βάση την τοποθέτησή τους έκαναν τον οικογενειακό και τον επαγγελματικό τους προγραμματισμό. Για το λόγο αυτό επισημαίνω την αναγκαιότητα της προσθήκης αυτής, που περιγράφεται στο Νόμο 3966/2011, άρθρο 11, παρ. 9, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 36 του Ν. 4186/2013 (Α’ 193) και ισχύει.
  Σχετικό Υπόμνημα για το συγκεκριμένο θέμα έχει σταλεί από 30 μέλη του επιστημονικού προσωπικού του Ι.Ε.Π. στις 17 Ιουνίου 2015 προς την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ..

  Βουτσινάκης Κων/νος
  Εισηγητής ΠΕ70 Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
  τ. Προϊστάμενος Γραφείου Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

 • 24 Ιουνίου 2015, 22:31 | Αθηνά Χ.

  -Μοριοδοτούμενες οι αποσπάσεις σε φορείς βάσει προσόντων μετρήσιμων: μεταπτυχιακό, διδακτορικό. Μέχρι τώρα κανείς δεν μπορούσε να ελέγξει πώς έμπαιναν οι διάφοροι εκπαιδευτικοί με αποτέλεσμα να κυκλοφορεί έντονα το σενάριο ότι μπαίνουν οι «ημέτεροι».
  -Δυνατότητα ένστασης και έλεγχος των στοιχείων και των μορίων των υποψηφίων προκειμένου να διαπιστωθεί η αντικειμενικότητα και η αξιοκρατία στην επιλογή.
  -Δυνατότητα να επιλέγει περισσότερους από έναν φορέα στη δήλωση που κάνει ο εκπαιδευτικός.
  -Κατάργηση της δυνατότητας απόσπασης εκπαιδευτικών σε γραφεία βουλευτών. Σίγουρα δεν επιτελούν στη θέση αυτή εκπαιδευτικό έργο.

 • 24 Ιουνίου 2015, 13:01 | Παναγιώτα Χαϊμαλά

  Στις εξαιρέσεις από την ενιαύσια διάρκεια των αποσπάσεων πρέπει να προστεθεί το άρθρο 329 παρ.5 του ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α΄86) που προβλέπει την οργάνωση και λειτουργία του Αυτοτελούς Γραφείου Νομικής Υποστήριξης στην έδρα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση με την ανωτέρω διάταξη σκοπείται «η αποτελεσματική εφαρμογή της δεσπόζουσας αρχής της νομιμότητας που διέπει τη δράση της Δημόσιας Διοίκησης και η έμμεση εξοικονόμηση δημοσίου χρήματος που προκύπτει από την έκδοση πλημμελών διοικητικών πράξεων από τα αρμόδια όργανα των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας. Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των γραφείων νομικής υποστήριξης εξασφαλίζεται το συμβατό της άσκησης δικηγορίας των νομικών εκπαιδευτικών που αποσπώνται και η ανεξαρτησία της νομικής γνώμης, η οποία επιβάλλεται από το δικαιϊκό σύστημα». Η ανωτέρω διάταξη προβλέπει ότι η διάρκεια των αποσπάσεων πρέπει να είναι τριετής. Η προαναφερόμενη χρονική διάρκεια επιβάλλεται, αφενός λόγω της πολυπλοκότητας του πλήθους νομικών ζητημάτων, που καλούνται να χειριστούν οι αποσπασμένοι, ζητήματα που πολύ συχνά ξεπερνούν σε χρόνο επίλυσης το σχολικό έτος, αφετέρου λόγω της αρχής της συνέχειας της διοίκησης και της ανάγκης εξειδίκευσης στην πολυδαίδαλη εκπαιδευτική νομοθεσία, εξειδίκευση που κτάται σταδιακά. Η ένταξη των αποσπασμένων στη γενικότερη διάταξη των αποσπάσεων ενιαύσιας διάρκειας θα αποβεί εν τοις πράγμασι σε βάρος του συνεχώς αυξανόμενου διοικητικού όγκου των αποκεντρωμένων υπηρεσιών καθώς ταυτόχρονα με την εντρύφηση των ανωτέρω σε ζητήματα διοικητικού, πειθαρχικού και εκπαιδευτικού δικαίου, αυτοί θα καλούνται να μπουν εκ νέου στη διαδικασία των αποσπάσεων η οποία μπορεί να μην ευοδωθεί ως προς αυτούς. Συνεπεία των ανωτέρω δε θα γίνεται κεφαλαιοποίηση της εμπειρίας τους και θα πρέπει εκ νέου να «εκπαιδεύονται» νεοαποσπαθέντες στο ίδιο αντικείμενο.

 • 24 Ιουνίου 2015, 12:55 | Αντιμνημονιακός

  Φωτογραφική διάταξη που στοχοποιεί το επιστημονικό προσωπικό του ΙΕΠ αν και τοποθετήθηκε στη θέση με την προβλεπόμενη απο το νόμο διαδικασία. Σίγουρα τέτοιες πρακτικές δεν αρμόζουν σε μια αριστερή κυβέρνηση, ελπίζω οτι έχει γίνει απλώς παράβλεψη.

 • 24 Ιουνίου 2015, 10:10 | Νίκος

  Ενώ έχετε προσθέσει το άρθρο 18 του ν.3614/2007 (Α΄ 267) «ΕΣΠΑ 2007-2013″, δεν έχετε προσθέσει τις διατάξεις των άρθρων 37, 38 και 59 του νόμου ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265) ΕΣΠΑ «2014−2020»

 • 23 Ιουνίου 2015, 21:44 | Χρύσα

  Πρέπει να επιτραπεί επιτέλους η απόσπαση και μετάταξη δημοσίων υπαλλήλων άλλων υπουργείων σε θέσεις εκπαιδευτικών εφόσον πληρούν τα προσόντα.

 • 23 Ιουνίου 2015, 12:22 | Λαμπρακάκη Μ

  ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

  Για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών – γονέων μονογονεικών οικογενειών σε σχολεία εντός Πυσδε. Είναι άδικο να δίνονται αδρά μόρια ( 10 ) συνυπηρέτησης στους παντρεμένους και όχι στους μονογονεικούς οι οποίοι έχουν 2 ή 3 παιδιά μόνα στο σπίτι. Για την εξομοίωση και την κοινωνικά ιση μεταχείριση δεν θα πρέπει να δίνονται τα μόρια συνυπηρέτησης ή θα πρέπει να μειωθούν.

  Παρακαλώ διορθώστε την προηγούμεη δημοσίευση που αφορά τα μόρια γάμου καθώς τα παίρνουν όλοι.

 • 23 Ιουνίου 2015, 11:41 | Λαμπρακάκη Μ

  ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

  Για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών – γονέων μονογονεικών οικογενειών σε σχολεία εντός Πυσδε. Είναι άδικο να δίνονται αδρά μόρια γάμου στους παντρεμένους και όχι στους μονογονεικούς οι οποίοι έχουν 2 ή 3 παιδιά μόνα στο σπίτι. Για την εξομοίωση και την κοινωνική ισότητα μεταχείρισης θα πρέπει να δίνονται τα μόρια γάμου και στους διαζευμένους και λοιπούς μονογονεικούς κατά την απόσπαση.

 • (Επανυποβάλω σχόλιό μου που δεν εγκρίθηκε πιθανότατα λόγω συμπερίληψης συνδέσμου)

  Φαίνεται να επιδιώκεται ενιαία αντιμετώπιση των αποσπάσεων εκπαιδευτικών και μη σε Φορείς αντί του πλήρους διαχωρισμού της διαδικασίας από άλλες σχετικές που όμως καλύπτονται από διαφορετικό πλαίσιο (π.χ. Κώδικα ΔΥ, πλαίσιο ΕΣΠΑ κ.α.).
  Καλό θα ήταν στην αιτιολογική έκθεση να τεκμηριώνεται η ανάγκη που επιβάλει κάτι τέτοιο (π.χ. αποσπάσεις και θεμελίωση δικαιώματος μετάταξης σε άλλα Υπουργεία;) και να αναφέρονται και στοιχεία (με ιστορική εξέλιξη) για αποσπάσεις εκπαιδευτικών και διοικητικών (αριθμός, διάρκεια, κενά κ.α. ανά φορέα και κατηγορία).

  Σε κάθε περίπτωση, εξακολουθούν να είναι επίκαιρες οι σχετικές θέσεις του ΣΑΕΚΥ (=Σύλλογος Αποσπασμένων Εκπαιδευτικών ΚΥ, βλ. σχετικό blog) καθώς και το αίτημα υποστήριξης της όλης διαδικασίας με πληροφοριακό σύστημα (στο πλαίσιο εν εξελίξει μάλιστα, σχετικού έργου ΕΣΠΑ/ΔΜ «Απλούστευση Διαδικασιών Ενιαίου Ενιαίου Φορέα Διοικητικής Υποστήριξης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης») με στόχο τον καλύτερο προγραμματισμό και διαφάνεια των διαδικασιών.

  Βασική ενδεικτική λειτουργικότητα του ΠΣ:

  – Κεντρικός τόπος γνωστοποίησης θέσεων (προσκλήσεις ενδιαφέροντος) με ενιαίο τρόπο για όλους τους “Φορείς”
  – Περιγραφή θέσης και προσόντων (ή/και κριτηρίων που θα χρησιμοποιήσει ο Φορέας για την επιλογή) και αναγκών (τουλάχιστον του αριθμού των προκηρυσσομένων θέσεων) από τους
  – Τύπο θέσης (διοικητικό ή αμιγώς εκπαιδευτικό περιεχόμενο π.χ. στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Εκκλησιαστικά Σχολεία, ΣΜΕΑ κλπ)
  – Κίνητρα και εξαντλητική παρουσίαση όλων των δυνατοτήτων/θέσεων/φορέων κατά την υποβολή αιτήματος στο ΟΠΣΥΔ ώστε για την επιλογή “Άλλοι φορείς” ο εκπαιδευτικός να είναι πλήρως ενημερωμένος για τις διαθέσιμες επιλογές
  – Υποβοήθηση διαδικασίας υποβολής αίτησης
  – Δυνατότητα υποβολής πρότασης/κατάταξης αιτημάτων από τους Φορείς
  – Υποστήριξη της διαδικασίας τελικής κατανομής/έγκρισης των θέσεων σε Φορείς από τη Διοίκηση και δημοσίευσης κατάταξης στους άμεσα εμπλεκόμενους
  – Δυνατότητα παράλληλης εξέτασης αιτήματος απόσπασης σε Φορέα και σε σχολείο και τελικής επιλογής από τη μεριά του εκπαιδευτικού εκ των υστέρων.

  Ευχαριστώ για τη δυνατότητα συμμετοχής.

 • 23 Ιουνίου 2015, 10:04 | ΚΩΣΤΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

  Στο τέλος της παραγράφου 1 προστίθεται συνέχεια ως εξής: «….καθώς επίσης και της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Ν. 3074/2002 όπως ισχύει (ΦΕΚ Α’296/4.12.2002….»

  Ο εν λόγω νόμος αφορά το ΓΕΔΔ (Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης) και το ΣΕΕΔΔ (Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης)και η ανωτέρω προσθήκη αφορά τις αποσπάσεις τόσο στο ΓΕΔΔ όσο και στο ΣΕΕΔΔ.

  Θεωρώ ότι εκ παραδρομής δεν συμπεριελήφθη η εξαίρεση της χρονικής διάρκειας των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών στους συγκεκριμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς, αφού έχουν συμπεριληφθεί άλλα ελεγκτικά σώματα (επιθεωρητές εργασίας ΣΕΠΕ, επιθεωρητές περιβάλλοντος, επιθεωρητές μεταφορών ΣΕΥΜΕ)

 • 23 Ιουνίου 2015, 09:28 | ΓΩΓΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

  Οι αποσπάσεις σε φορείς γίνονται κατά κόρον από «ημέτερους», σε όσους έχουν «μπάρμπα στην Κορώνη», με αδιάβλητες διαδικασίες…

  Δώστε τέλος σε αυτό το πελατειακό κράτος με κριτήρια μετρήσιμα.

 • Ακόμα κι αν κάποιοι επιμένουν (χωρίς επιχειρήματα όμως) πως οι εκπαιδευτικοί δεν είναι κατάλληλοι για τη διοίκηση της εκπαίδευσης, ελπίζω να συμφωνήσουν τουλάχιστον στο ότι, σίγουρα είναι πολύ καταλληλότεροι (στη διοίκηση της εκπαίδευσης) από τους απολυμένους υπαλλήλους (catering) της Ολυμπιακής.

 • 22 Ιουνίου 2015, 19:32 | ΕΛΕΝΗ

  Είναι αντίθετο με τον Δημοσιουπαλληλικό Κώδικα οι διοικητικοί υπάλληλοι να αποσπούνται σε άλλους φορείς ή υπηρεσίες για ένα έτος. Επειδή είμαστε στο Υπουργείο Παιδείας δεν είμαστε παιδιά κατώτερου Θεού για να ισχύουν για εμάς τους διοικητικούς διαφορετικά πράγματα από ότι για τους άλλους διοικητικούς υπαλλήλους αυτής της χώρας. Δεν φτάνει που δουλεύουμε για 3 ή για 4 άτομα, ξεχνώντας ωράρια και Σαββατοκύριακα δεν παίρνουμε τις άδειες μας όπως οι υπόλοιποι υπάλληλοι στους Δήμους και στα άλλα Υπουργεία πρέπει να ισχύουν και διαφορετικά υπηρεσιακά θέματα για εμάς; Αλλιώς όλοι οι διοικητικοί να κάνουν μετατάξεις και να πάμε σε άλλα Υπουργεία και ας δουλέψει το Υπ. Παιδείας με τους εκπαιδευτικούς αν τολμάει. Αλλά γι’ αυτό και δεν θέλουν από άλλες υπηρεσίες να έρθουν υπάλληλοι στο Υπ. Παιδειας ξέρουν ότι σε αυτό καταστρατηγούνται όλοι οι νόμοι και τα δικαιώματα.

 • 22 Ιουνίου 2015, 10:02 | Πηνελόπη Λούτα

  Όσο αφορά το άρθρο 70 και τις αποσπάσεις των Διοικητικών Υπαλλήλων του ΥΠΟΠΑΙΘ:
  Δυστυχώς η Πολιτική Ηγεσία του υπουργείου δεν φρόντισε να ενημερωθεί πριν βγάλει αυτή την τροπολογία.
  1) Οι Διοικητικοί Υπάλληλοι ασκούν έργο στις υπηρεσίες του υπουργείου όλο το ημερολογιακό έτος και ΟΧΙ ΜΟΝΟ κατά το σχολικό. Συνεπώς προσφέρουν μια συνέχεια στην διοίκηση της Εκπαίδευσης. Πάγιο αίτημά μας όλα αυτά τα χρόνια να έρθει ΜΟΝΙΜΟ προσωπικό. Φυσικά και γνωρίζουν ότι όλες οι Περιφερειακές Δ/νσεις είναι αποδεκατισμένες με αποτέλεσμα το έργο να βγαίνει στις πλάτες και στο φιλότιμο αποκλειστικά των ελάχιστων υπαλλήλων. Αν θέλουν να γίνονται οι αποσπάσεις όπως και των εκπαιδευτικών-τότε να φροντίσουν να κλείνουν τις υπηρεσίες μας και τον Αύγουστο με επαναφορά τον Σεπτέμβρη.
  2) Το συγκεκριμένο άρθρο αντίκειται στο Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα στον οποίο υπαγόμαστε οι Διοικητικοί του ΥΠΟΠΑΙΘ.
  3) Δεν μπορεί το υπουργείο να δεσμεύει τους Διοικητικούς μη δίνοντάς τους τη δυνατότητα απόσπασης, όταν οι λόγοι που συντρέχουν είναι κυρίως υγείας αλλα και χιλιομετρικοί-πολλές φορές άνω των 100 χλμ διανυθέντες ημερησίως!
  Αν θέλουν φυσικά να μας εντάξουν στις διατάξεις των εκπ/κών, τότε να μας δίνουν και τα μόρια της απόσπασης και να μη χρειάζεται η συναίνεση του Δ/ντη προκειμένου να αποδεσμευτούμε από την υπηρεσία μας.
  4)Να αποδεσμευτούν άμεσα οι εκπ/κοί που έχουν αιτηθεί μετάταξής τους σε Διοικητικούς. Ούτως ή άλλως, όλα αυτά τα χρόνια οι περισσότεροι με απόσπαση βρίσκονται στις Δ/νσεις και έχουν χρόνια να μπουν σε τάξη.
  Οι Διοικητικοί θα σταματήσουν να εκπαιδεύουν κάθε χρόνο νέο προσωπικό γιατί πολύ απλά κουραστήκαμε!

 • 22 Ιουνίου 2015, 07:51 | george

  Οι Διοικητικοί Υπάλληλοι εργάζονται όλο το ημερολογιακό έτος κατά συνέπεια η ρύθμιση αποσπάσεων με βάση το σχολικό έτος δεν έχει κανένα απολύτως νόημα.

 • 21 Ιουνίου 2015, 17:33 | mlm

  Προσπάθησα να μαζέψω τις εξαιρέσεις:
  του άρθρου 30 παρ.  3γ του ν. 3105/2003 (Α΄ 29), (Ο.Τ.Ε.Κ – Τουρισμό)

  του άρθρου 15 παρ. 1 του π.δ. 273/1999 (Α΄ 229), (Συνήγορος του Πολίτη)

  του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3335/2005 (Α΄ 95) (Υπουργείο Ανάπτυξης),

  του άρθρου 9 παρ. 3 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204) (Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων)
  και του άρθρου 1 παρ.6 του  ν. 1256/1982 (Α’ 65) και του άρθρου 61 του ν. 4146/2013 (Α΄ 90) (Υπουργείο Ανάπτυξης),

  του άρθρου 6 παρ. 5 του ν. 3260/2004 (Α΄ 151) (Ε.Κ.Δ.Δ.Α),

  του άρθρου 10 παρ. 4 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182) (Υπουργείο Περιβάλλοντος),

  του άρθρου 2 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7) και του άρθρου 43 παρ. 2 του ν. 4029/2011 (Α΄ 245) και του άρθρου 4 παρ.1 του ν. 4084/2012 (Α΄ 190),

  του άρθρου 9 παρ. 3 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7), (Υπηρεσία Ασύλου)

  του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 867/1979 (Α΄24) και του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 1190/1981 (Α΄ 203), Σεισμόπληκτοι Θεσσαλονίκης

  του άρθρου 7 παρ. 6 του ν. 3854/2010 (Α΄ 94), Υπουργείο Περιβάλλοντος ΕΟΕΔΣΑΠ

  καθώς και κατ’ εξαίρεση των κατά παρέκκλιση κείμενων διατάξεων

  του άρθρου 30 και 32 του ν. 1558/1985 (Α΄ 137) Πολιτικά Γραφεία Μελών Κυβέρνησης και Υφυπουργών και προσωπικό των Γενικών Γραμματέων και του άρθρου 18 παρ. 16 του ν. 2503/1997 (Α΄ 107) Ειδικοί Γραμματείς και του άρθρου 55 παρ. 13 και 17 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), το ίδιο με παραπάνω

  του άρθρου 10 παρ. 2 του ν.  2801/2000 (Α΄ 46) Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών και του άρθρου 19 παρ. 2 του ν. 2671/1998 (Α΄ 289) (Κάτι για ΟΣΕ),

  του άρθρου 18 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267), Αναπτυξιακά προγράμματα

  του άρθρου 7 του ν. 3320/2005 (Α΄ 48), Ευρωπαϊκή Ένωση

  του άρθρου 4 του ν. 4148/2013   ΄ 99), Γραφείο Προεδρίας

  του άρθρου 16 παρ. 6 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249), ΕΥΕΔΕΝ. Υπουργείο Περιβάλλοντος

  του άρθρου 69 παρ. 6 του ν. 4146/2013 (Α΄ 90). Δ.Ο.Κ.Κ. Υπουργείο Περιβάλλοντος

  του άρθρου 16 του ν.4186/2013 (Α’ 193) Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων

  της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του ν.3432/2006 (Α’ 14) Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ (σίγουρα θα το καταλάβουν οι ενδιαφερόμενοι και θα προστεθεί εξαίρεση γιατί θα πιέσουν και οι βουλευτές). Καιρός να επιστρέψουν στις αίθουσες.

  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ σε ΙΕΚ και ΣΔΕ. Πρέπει να προστεθεί γιατί οι τωρινές αποσπάσεις είναι διετείς (λήγουν 31/08/2016).

 • Υπάρχουν και άλλοι φορείς που εμπίπτουν στην περίπτωση του «κατά παρέκκλιση», αλλά δεν αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο, προφανώς από αβλεψία ή άγνοια. Οι νομικοί του Υπουργείου να κάνουν τον σχετικό έλεγχο και να προστεθούν.

 • 20 Ιουνίου 2015, 18:56 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

  Οι Διοικητικοί Υπάλληλοι της Εκπαίδευσης εργάζονται αδιάκοπα όλο το ημερολογιακό έτος και η ανάθεση διοικητικού έργου σ αυτούς ουδεμία σχέση έχει με το σχολικό έτος.
  Ως εκ τούτου η ρύθμιση αποσπάσεων με βάση το σχολικό έτος στους Διοικητικούς Υπαλλήλους είναι τουλάχιστον ΑΣΤΟΧΗ, ΑΝΟΥΣΙΑ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ και ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΗ για τον Κλάδο μας.
  Παρακαλώ αυτούς που το «σκέφτηκαν» ας μας αναλύσουν τους λόγους που το έκαναν για να πειστούμε. Άλλως καλά θα κάνουν να το αποσύρουν άμεσα και να ασχοληθούν πιο σοβαρά με τα σοβαρά προβλήματα και θέματα του Υπουργείου μας.
  Σ αυτό πολύ θα χαρούμε να ληφθεί υπόψη η γνώμη και η εμπειρία μας για να έχουμε επιτέλους μια σύγχρονη διοίκηση στην εκπαίδευση.

 • 20 Ιουνίου 2015, 18:19 | Χαραλαμπάκη Εμμανουέλα

  Το άρθρο 70 στο μέρος που αφορά τους διοικητικούς υπαλλήλους είναι απαράδεκτο. Εξαιρεί στην ουσία τους διοικητικούς υπαλλήλους από τον Δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα θεωρώντας τους εκπαιδευτικούς. Προφανώς κυριαρχεί η αποψη ότι οι διοικητικοί υπάλληλοι δουλεύουν με σχολικό έτος. Το να είναι κάποιος άσχετος με την Διοίκηση της Εκπαίδευσης δεν είναι κακό, εφόσον βέβαια δεν ανήκει σε επιτελική θέση στο Υπουργείο Παιδείας. Όταν όμως ανήκει, είναι όχι μόνο κακό αλλά και επικίνδυνο.Οι διοικητικοί υπάλληλοι εργάζονται όλο το χρόνο και ο κάθε μήνας έχει το δικό του ιδιαίτερο φόρτο εργασίας. Είναι λοιπόν εντελώς άστοχη, άσκοπη αλλά και αψυχολόγητη μία τέτοια πρόθεση.
  Οι αποσπάσεις στους διοικητικούς υπαλλήλους δεν γίνονται για την κάλυψη οργανικών κενών, αν και οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠΟΠΑΙΘ καταρρέουν λόγω έλλειψης προσωπικού, αλλά για την αντιμετώπιση εκτάκτων και πάρα πολύ σοβαρών αναγκών των συναδέλφων μας, όπως για παράδειγμα η ασθένεια ενός προσώπου της οικογενείας του ή του ιδίου και η άμεση ανάγκη για μεταφορά του σε περιοχή ή νομό με την απαραίτητη νοσοκομειακή περίθαλψη. Άλλες περιπτώσεις είναι οι χιλιομετρικές αποστάσεις από τον τόπο κατοικίας τους που μερικές φορές ξεπερνούν ακόμη και τα 60 χιλιόμετρα μόνο για να πας.Σε κάθε περίπτωση, οι αποσπάσεις των διοικητικών υπαλλήλων δεν σχετίζονται με το σχολικό έτος και δεν το επηρεάζουν καθόλου. Αν ισχύει κάτι διαφορετικό, να κλείσουν οι Περιφερειακές Υπηρεσίες το καλοκαίρι και να επανέλθουν το Σεπτέμβριο με το καλό!
  Ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί ξαφνικά να πάρει απόσπαση τον Νοέμβριο ή το Μάρτιο, διότι κάνει μάθημα στο σχολείο και δεν μπορεί να φύγει όποτε θέλει, κάτι που είναι κατανοητό.
  Στους διοικητικούς υπαλλήλους όμως δεν ισχύει αυτό, διότι δεν είναι ίδιες οι ανάγκες των υπηρεσιών με αυτές των σχολείων.
  Για το λόγο αυτό κάθε φορά ζητείται η έγκριση του Διευθυντή της Διεύθυνσης για να πάρει κάποιος απόσπαση ή μετάθεση και όχι του διευθυντή του σχολείου.
  Όταν λοιπόν ο Διευθυντής είναι σύμφωνος, θα πρέπει ο συνάδελφος να περιμένει 10 μήνες για να πάρει την απόσπασή του; Θα τη χρειάζεται άραγε τότε; Ξέρει καλύτερα το Υπουργείο τι γίνεται μέσα στις Διευθύνσεις από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης; Ας ελπίσουμε να καταλάβουν εγκαίρως το λάθος τους και να πάρουν πίσω την τροπολογία αυτή στο μέρος που αφορά τους Διοικητικούς Υπαλλήλους, διότι για εμάς στις αποσπάσεις ισχύει ο Δημοσιουπαλληλικός κώδικας και όχι οι ειδικές διατάξεις των εκπαιδευτικών.

 • 20 Ιουνίου 2015, 13:54 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Να δοθει η δυνατοτητα τριετών (3) αποσπασεων σε Α.Ε.Ι. για την καλυτερη λειτουργικοτητα και παραγωγικοτητα των τμηματων εφοσον βεβαια εκτελουν αποκλειστικα εκπαιδευτικο εργο.Σημαντικη προυποθεση η κατοχη διδακτορικου διπλωματος καθως και άλλων μετρησιμων κριτηριων (π.χ.σεμιναρια, συνεδρια, βιβλια, δημοσιευσεις κ.λ.π.). Επισης να δοθει η δυνατοτητα μεταταξης εκπαιδευτικων σε ανωτερη βαθμιδα εφοσον πληρουν τις πρυποθεσεις (π.χ. τα παραπανω κριτηρια) και καλυπτουν παγιες και διαρκεις αναγκες των φορεων (Α.Ε.Ι.).

 • 20 Ιουνίου 2015, 11:14 | Κ.Π.

  Παρακαλώ πολύ την Πολιτική Ηγεσία να εξετάσει τα εξής που αφορούν το θέμα:

  1. Να οριστεί αριθμός εκπ/κών που θα αποσπώνται στην Κ.Υ. του ΥΠΟΠΑΙΘ.
  2. Οι εκπ/κοί να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους Διοικητικούς υπαλλήλους, δηλ. να καταλαμβάνουν θέσεις Γεν. Δ/ντών, Δ/ντών Δ/νσεων και Προϊσταμένων Τμημάτων
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πλειοψηφία των εκπ/κών της Κ.Υ. του ΥΠΟΠΑΙΘ έχει πολλαπλάσια προσόντα από τους διοικητικούς υπαλλήλους, αλλά δεν μπορεί να έχει ανάλογες θέσεις γιατί οι ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ είναι ΑΟΡΑΤΟΙ στο Οργανόγραμμα του ΥΠΟΠΑΙΘ.
  3. Να υπάρξει άμεση τροποποίηση του Π.Δ. 114/2014 (Λοβέρδου) και να αποτυπωθεί ο αριθμός των εκπ/κών που χρειάζονται στην Κ.Υ. του ΥΠΟΠΑΙΘ (Άρθρα 32-35) οι οποίοι να μπορούν να διεκδικήσουν όλες τις θέσεις όπως και οι διοικητικοί υπάλληλοι
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι ανεπίτρεπτο ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΊ ΜΕ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΣΤΗΝ Κ.Υ. του ΥΠΟΠΑΙΘ. Κάποιος να αντιληφθεί ότι οι Εκπαιδευτικοί κρατούν το υπουργείο αφού γνωρίζουν το σχολείο και τις ανάγκες του. Οι διοικητικοί κάνουν διοίκηση για τη διοίκηση χωρίς τον αναγκαίο εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό προσανατολισμό. Ένας σοβαρός λόγος είναι αυτός που εξηγεί γιατί το ΥΠΟΠΑΙΘ δεν λειτουργεί και δεν μπορεί να λειτουργήσει, αν δεν αλλάξει και δεν υπάρξουν ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ
  3.Οι ετήσιες αποσπάσεις θα στερήσουν από το ΥΠΟΠΑΙΘ στελέχη με εμπειρία και τεχνογνωσία, που δύσκολα θα αναπληρωθεί

 • 20 Ιουνίου 2015, 11:01 | Κατερίνα

  Κατάργηση των αποσπάσεων. Οι εκπαιδευτικοί είναι δάσκαλοι

 • 20 Ιουνίου 2015, 10:11 | ΒΛΑΧΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ

  Κατάργηση των αποσπάσεων σε φορείς χωρίς μοριοδότηση. Υπάρχουν σχόπου εκπαιδευτικοί που παίρνουν κάθε χρόνο απόσπαση για ΑΕΙ λόγω γνωριμιών
  Είναι καιρός να αλλάξει αυτό.

 • 20 Ιουνίου 2015, 01:11 | P. A

  Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε διευθύνσεις εκπαίδευσης να είναι 3ετής ώστε να είναι παραγωγικοί. Με το υπάρχων καθεστώς του ενός έτους ώσπου να εκπαιδευτούν χάνονται ένας με δύο μήνες + αντίστοιχος χρόνος του υπαλλήλου που θα τους εκπαιδευσει (συνολικά 2-4 ανθρωπομήνες) και όταν είναι έτοιμοι να αποδώσουν φεύγουν.

  Να προστεθεί η δυνατότητα μετάταξης διοικητικών υπαλλήλων σε εκπαιδευτικούς με αίτηση τους, κατά παρέκκλιση, εφόσον κατέχουν πτυχίο ή πτυχία εκπαιδευτικών κλάδων και έχουν εισαχθεί στο δημόσιο με γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ».

 • Θεωρώ ότι ειδικότητες όπως ΠΕ19-20 θα μπορούσαν λόγω τεκμηριωμένης επάρκειας στον χειρισμό πληροφοριακών/υπολογιστικών συστημάτων, μέσω των οποίων, γίνεται πλέον κατά κανόνα η δημόσια διοίκηση, να έχουν μια προτεραιότητα στην κάλυψη διοικητικών θέσεων (ακολούθως οι ΠΕ03, ΠΕ04) οι οποίες έχουν αυξημένες μηχανοργανωτικές απαιτήσεις.
  Αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει και εναλλακτικά (ως προς το θέμα της συμπλήρωσης ωραρίου) στην επιστημονικά και παιδαγωγικά αμφιλεγόμενη έως άστοχη β΄ανάθεση μαθημάτων του Γυμνασίου μεταξύ των παραπάνω ειδικοτήτων (π.χ. η πρόσφατη β΄ανάθεση των Μαθηματικών του Γυμνασίου -περιέχουν όχι μόνο Άλγεβρα, αλλά και Γεωμετρία και Τριγωνομετρία σε θεωρητικό/εισαγωγικό επίπεδο και όσι μόνο σε χρηστικό/εφαρμοστικό- σε συναδέλφους ΠΕ20 αποφοίτους Τ.Ε.Ι.)
  Άλλωστε, ο εξωδιδακτικός φόρτος των συναδέλφων ΠΕ19-20, με όλα τα καθήκοντα που αφορούν τη χρήση (εφαρμογές, όπως myschool, οικονομικά-υπερωρίες,οδοιπορικά-, πρόγραμμα, έκδοση ελέγχων, βαθμών και αποτελεσμάτων) και συντήρηση των Η.Υ. του σχολείου τους (ευθύνη σχολικού εργαστηρίου κ.τ.λ., αποτελεί extra εξωδιδακτική/διοικητική εργασία που θα μπορούσε να λειτουργήσει συμπληρωματικά ως προς το διδακτικό τους ωράριο, εφόσον αυτό δεν καλύπτεται με την ά ανάθεση, προκειμένου να μην επιφορτιστούν με τη β΄ανάθεση ενός πολύ εξειδικευμένου -σε επίπεδο τόσο γνωστικό όσο και διδακτικής μεθοδολογίας- αντικειμένου).

 • 19 Ιουνίου 2015, 11:28 | Στέλιος Κ.

  Το άρθρο 70, στο μέρος που αφορά στους Διοικητικούς Υπαλλήλους ειναι σε λάθος κατεύθυνση διότι κατ’ ουσία εξομειώνει τα διοικητικά με τα εκπαδευτικά καθήκοντα, κατά παρέκληση του Δημοσιουπαλληλικού κώδικα.

  Καλούνται λοιπόν συνάδελφοι που μέχρι και πριν λίγες ημέρες πήραν απόσπαση να επιστρέψουν στην Υπηρεσία τους, αδιαφορώντας πλήρως για τον ήδη υπάρχοντα οικογενειακό προγραμματισμό του κάθε ενός συναδέλφου, πράγμα το οποίο θεωρώ απαράδεκτο.

  Μείζων ζήτημα επίσης είναι ότι στην κυβέρνηση νομίζουν ότι εμείς οι Διοικητικοί Υπάλληλοι δουλεύουμε με σχολικό έτος, πράγμα που δεν υσχυει διότι το διοικητικό έργο παράγεται κατά την διάρκεια όλης την χρονιάς.

  Οι Διοικητικοί Υπάλληλοι εργάζονται όλο το χρόνο αδιάκοπα και ο κάθε μήνας έχει το δικό του ιδιαίτερο φόρτο εργασίας. Είναι λοιπόν εντελώς άστοχη, άσκοπη και άκαιρη μία τέτοια διάταξη.
  Θα ήθελα να επισημάνω ότι οι αποσπάσεις στους Διοικητικούς Υπαλλήλους δε γίνονται για την κάλυψη οργανικών κενών, τα οποία ειναι παρα πολλά, σε όλες τις Διευθύνσεις, αλλά και για την αντιμετώπιση εκτάκτων ή πολύ σοβαρών αναγκών των συναδέλφων μας, όπως για παράδειγμα η ασθένεια ενός προσώπου της οικογενείας του ή του ιδίου. Άλλες περιπτώσεις είναι οι μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις (π.χ στην Αν. Αττική) από τον τόπο κατοικίας τους που μερικές φορές ξεπερνούν ακόμη και τα 60 χιλιόμετρα ανα κατεύθυνση.

  Όπως και να το δεί κανείς, οι αποσπάσεις των Διοικ. Υπαλλήλων δε σχετίζονται με το σχολικό έτος και δεν το επηρεάζουν καθόλου.

  Θέλω να ελπίζω ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου θα καταλάβει εγκαίρως το λάθος και θα αποσύρει την παρούσα διάταξη αυτή, στο μέρος που αφορά στους Διοικητικούς Υπαλλήλους, κατ’ εφαρμογή του Δημοσιουπαλληλικού κώδικα, και όχι οι ειδικές διατάξεις των εκπαιδευτικών.

 • 19 Ιουνίου 2015, 10:34 | Άγγελος Παπασακελλαρίου

  Στην παράγραφο 1, στις αναφερόμενες διατάξεις νόμου για την εξαίρεση των αποσπάσεων, που γίνονται κατά παρέκκλιση σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις τους, θα πρέπει να προστεθούν και οι διατάξεις των άρθρων 37, 38 και 59 του νόμου ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265) ΕΣΠΑ «2014−2020» σε συνδυασμό με τις αναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 18 του ν.3614/2007 (Α΄ 267).

 • 19 Ιουνίου 2015, 10:28 | Λεωνίδας

  Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο ανωτέρω χρονικός περιορισμός των αποσπάσεων και η δυνατότητα ανανέωσης αυτών ισχύει α) και για τους διοικητικούς υπαλλήλους που ανήκουν στο Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., καθώς και β) για αποσπάσεις εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων σε άλλες υπηρεσίες και φορείς του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

  Γιατί υπάρχει περιορισμός για τις αποσπάσεις σε «β) για αποσπάσεις εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων σε άλλες υπηρεσίες και φορείς του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα.» γιατί βάζετε περιορισμό.
  Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι ?

  Ως πότε οι εκπαιδευτικοί θα είναι δημόσιοι υπάλληλοι δευτέρας κατηγορίας ?? Δύο μέτρα και δύο σταθμά ??

  Να ισχύσει ότι ισχύει για όλο τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και σύμφωνα με τις προκηρύξεις που εκδίδονται.

  Έλεος…

 • 19 Ιουνίου 2015, 10:16 | ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

  Συμφωνώ απολύτως με τον ΓΙΑΝΝΗ (18 Ιουνίου, 18.58).

  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 70, θα πρέπει να προστεθεί και η εξαίρεση της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Ν. 3074/2002 όπως ισχύει (ΦΕΚ Α’296/4.12.2002.
  Ο εν λόγω νόμος αφορά το ΓΕΔΔ (Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης) και το ΣΕΕΔΔ (Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης).

  Δηλαδή, τι λέτε;
  Δεν είναι ικανοί οι εκπαιδευτικοί να ασκήσουν ελεγκτικά καθήκοντα;
  Θα πρέπει ως το καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο, να επικροτείτε τέτοια καθήκοντα για τους εκπαιδευτικούς, ίσως το πιο ζωντανό κομμάτι της σημερινής κοινωνίας.

  Ελπίζω να διορθώσετε αυτήν την εξαίρεση για τους εκπαιδευτικούς.

  Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.

 • 19 Ιουνίου 2015, 09:17 | Τζελέπης Δημήτριος

  Κατάργηση όλων των αποσπάσεων χωρίς μοριοδότηση. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών παντού και σε σχολεία και σε υπηρεσίες μόνο με μόρια . Μόνο για πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας να επιτρέπονται χωρίς μόρια. Και κάτι πολύ σημαντικό . Μετά από κάποια χρόνια απόσπασης μια τριετία πχ ο εκπαιδευτικός να χάνει την οργανική του. Υπάρχουν σχολεία όπου εκπαιδευτικοί παίρνουν κάθε χρόνο απόσπαση για 10 και πάνω χρόνια και διατηρούν την οργανική τους ακόμα. Είναι καιρός να αλλάξει αυτό.

 • 19 Ιουνίου 2015, 08:53 | ΒΑΣΙΛΗΣ

  Δεν καταλαβαίνω γιατί κόβετε-ελέγχετε τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες και φορείς του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα;
  Και μόνον ότι στην παράγραφο 1 υπάρχουν κάμποσες διατάξεις, κατ’ εξαίρεση των κατά παρέκκλιση αποσπάσεων, μοιάζει με φωτογραφική διάταξη.
  Σε ποιες υπηρεσίες θέλετε άραγε να ελέγξετε τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών;
  Θα πρέπει από το άρθρο να αφαιρεθεί το τελευταίο κομμάτι των παραγράφων 2 και 3 που λέει ότι: «…είτε σε άλλες υπηρεσίες και φορείς του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα…»(άρα να επιτρέπονται οι αποσπάσεις κατά παρέκκλιση των διατάξεων, εάν προβλέπονται, όπου προβλέπονται)και να παραμείνει στο μέρος που αφορά το υπουργείο Παιδείας, την Κ.Υ. και όλους τους εποπτευόμενους φορείς αυτού.

 • 19 Ιουνίου 2015, 07:30 | SATHAS_S

  ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

  Στο παρόν άρθρο του νομοσχεδίου θα μπορούσε να προστεθεί μία παράγραφος:

  «Επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων η μετάταξη στη δημόσια εκπαίδευση μονίμων δημοσίων υπαλλήλων που κατέχουν ανάλογο πτυχίο εκπαιδευτικού, εφόσον το επιθυμούν και έχουν εισαχθεί στο δημόσιο με γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ».

  Πρέπει να σημειωθεί ότι το κόστος είναι μηδενικό αφού πρόκειται για μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους και με δεδομένο το οικονομικό πρόβλημα, οι μετατάξεις αυτές θα λύσουν ένα ελάχιστο μέρος του – χρόνιου πια – προβλήματος, που το Σεπτέμβριο αναμένεται να οξυνθεί λόγω των συνταξιοδοτήσεων. Η φράση «κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων» υπερκερνά τις αντιρρήσεις που τυχόν θα προκύψουν από τις υπηρεσίες που ήδη υπηρετούν οι ενδιαφερόμενοι και θα συμβάλει στην κινητικότητα και στην κατά προτεραιότητα ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών.

 • 18 Ιουνίου 2015, 22:17 | Αθανασιάδης Nώντας

  Το άρθρο 70, στο μέρος που αφορά τους Διοικητικούς υπαλλήλους είναι επιεικώς απαράδεκτο. Εμάς τους Διοικητικούς μας εξαιρεί στην ουσία από τον Δημοσιουπαλληλικό κώδικα θεωρώντας μας στην ουσία Εκπαιδευτικούς. Μακάρι να ήταν έτσι αλλά δυστυχώς δεν είναι.

  Καλούνται λοιπόν συνάδελφοι που μέχρι και πριν λίγες ημέρες πήραν απόσπαση να ξαναγυρίσουν πίσω για να ξεκινήσουν την αίτηση φτου κι απ΄την αρχή. Αδιαφορώντας πλήρως για τον οικογενειακό προγραμματισμό του κάθε συναδέλφου θα πάνε να περάσουν ένα άρθρο στο βωμό, όχι της εύρυθμης λειτουργίας των Διευθύνσεων, αλλά της κατανόησης της λειτουργίας αυτών. Ναι μεν δε γνωρίζουν, αλλά δε φροντίζουν και να μάθουν!

  Δεν είναι όμως αυτό το κύριο ζήτημα. Το κύριο ζήτημα είναι ότι στην κυβέρνηση νομίζουν ότι εμείς οι Διοικητικοί Υπάλληλοι δουλεύουμε με σχολικό έτος. Τόση άγνοια! Μήπως και οι μεταθέσεις μας θα πρέπει να ξεκινούν να γίνονται τον Νοέμβριο για να βγούνε και τα κενά αργότερα τον Ιούνιο; Για να τους διευκολύνουμε τους λέμε ότι έχουμε κενά σε κάθε Διεύθυνση από την Κρήτη μέχρι τον Έβρο, μην έχουν τέτοιο άγχος λοιπόν.

  Το να είναι κάποιος άσχετος με την Διοίκηση της εκπαίδευσης δεν είναι κακό εφόσον βέβαια δεν ανήκει σε επιτελική θέση στο Υπουργείο Παιδείας. Όταν όμως ανήκει είναι όχι μόνο κακό αλλά και επικίνδυνο.

  Οι Διοικητικοί Υπάλληλοι εργάζονται όλο το χρόνο απερίφραστα και ο κάθε μήνας έχει το δικό του ιδιαίτερο φόρτο εργασίας. Είναι λοιπόν εντελώς άστοχη, άσκοπη αλλά και αψυχολόγητη μία τέτοια πρόθεση.
  Οι αποσπάσεις στους Διοικητικούς Υπαλλήλους δε γίνονται για την κάλυψη οργανικών κενών, τα οποία μας έχουν πνίξει σε όλες τις Διευθύνσεις, αλλά για την αντιμετώπιση εκτάκτων και πάρα πολύ σοβαρών αναγκών των συναδέλφων μας, όπως για παράδειγμα η ασθένεια ενός προσώπου της οικογενείας του ή του ιδίου και η άμεση ανάγκη για μεταφορά του σε περιοχή ή νομό με την απαραίτητη νοσοκομειακή περίθαλψη. Άλλες περιπτώσεις είναι οι χιλιομετρικές αποστάσεις από τον τόπο κατοικίας τους που μερικές φορές ξεπερνούν ακόμη και τα 60 χιλιόμετρα μόνο για να πας.

  Όπως και να΄χει οι αποσπάσεις των Διοικ. Υπαλλήλων δε σχετίζονται με το Σχολικό έτος και δεν το επηρεάζουν καθόλου. Αν είναι διαφορετικά, να κλείσουμε κι εμείς το καλοκαίρι τις Διευθύνσεις μας και να επανέλθουμε το Σεπτέμβριο!
  Ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί ξαφνικά να πάρει απόσπαση τον Νοέμβριο ή το Μάρτιο διότι κάνει μάθημα στο σχολείο και δεν μπορεί να φύγει όποτε θέλει, κάτι που είναι κατανοητό.
  Σε εμάς όμως δεν ισχύει αυτό διότι δεν είναι ίδιες οι ανάγκες των υπηρεσιών μας με αυτές των σχολείων. Δε διδάσκουμε. Διοίκηση ασκούμε!
  Για το λόγο αυτό κάθε φορά ζητείται η έγκριση του Διευθυντή της Διεύθυνσης για να πάρει κάποιος απόσπαση ή μετάθεση και όχι του Διευθυντή του σχολείου.
  Όταν λοιπόν ο Διευθυντής είναι σύμφωνος, θα πρέπει ο συνάδελφος να περιμένει 10 μήνες για να πάρει την απόσπασή του; Θα τη χρειάζεται άραγε τότε; Ξέρει καλύτερα το Υπουργείο τι γίνεται μέσα στις Διευθύνσεις από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης; Τι τερτίπια είναι αυτά πάλι;

  Το ωραίο είναι ότι όλη η πολιτική ηγεσία από τον Γενικό μέχρι τον Υπερυπουργό είχε υποσχεθεί στους συνδικαλιστικούς φορείς ότι δε θα γίνεται τίποτα πίσω από τις πλάτες των Διοικητικών Υπαλλήλων χωρίς την ενημέρωση πρώτα και την ανταλλαγή απόψεων με τους συνδικαλιστικούς τους φορείς….εμείς, μας είχαν πει, έχουμε άλλη νοοτροπία!….το βλέπουμε κύριοι το βλέπουμε.

  Ας ελπίσουμε να καταλάβουν εγκαίρως το λάθος τους και να πάρουν πίσω την τροπολογία αυτή στο μέρος που αφορά τους Διοικητικούς Υπαλλήλους, διότι για εμάς στις αποσπάσεις ισχύει ο Δημοσιουπαλληλικός κώδικας και όχι οι ειδικές διατάξεις των εκπαιδευτικών.
  Αν θέλουν αναβάθμιση της ποιότητας της Διοίκησης ας προχωρήσουν σε αυτά που τους έχουμε προτείνει και τα οποία τα βρήκαν καλά και απαραίτητα, όπως για παράδειγμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη συμπλήρωση των αιτήσεων των αναπληρωτών μέσω ίντερνετ και όχι μέσω των Διευθύνσεων.

 • 18 Ιουνίου 2015, 21:36 | Παναγιώτης T.

  Σχετικά με το άρθρο 70 των αποσπάσεων, μήπως μπορούμε να ενημερωθούμε από την αιτιολογική έκθεση για τις αποσπάσεις που εξαιρούνται, αφού με ένα απλό μέτρημα, υπολόγισα 30(!) εξαιρέσεις στο συγκεκριμένο άρθρο; Τελικά ποιους αφορά η συγκεκριμένη ρύθμιση; Παρακαλούμε ενημερώστε.

 • 18 Ιουνίου 2015, 19:49 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Ο νόμος περιλαμβάνει στην παράγραφο 1 το ΣΕΠΕ (Σώμα Επιθεωργητών Εργασίας: «….καθώς και κατ’ εξαίρεση των κατά παρέκκλιση κείμενων διατάξεων του άρθρου 30 και 32 του ν.1558/1985 (Α΄ 137)…»
  Επομένως δεν μπορεί ο ΓΕΔΔ και το ΣΕΕΔΔ, να είναι εκτός του ανωτέρω νομοσχεδίου.
  Ευχαριστώ.

 • 18 Ιουνίου 2015, 18:33 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 70, θα πρέπει να προστεθεί και η εξαίρεση της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Ν. 3074/2002 όπως ισχύει (ΦΕΚ Α’296/4.12.2002).
  Ο εν λόγω νόμος αφορά το ΓΕΔΔ (Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης) και το ΣΕΕΔΔ (Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης).
  Οι εκπαιδευτικοί είναι ικανότατοι στο να συμμετέχουν σε ελεγκτικούς μηχανισμούς.
  Άλλωστε οι εκπαιδευτικοί ασκούν Διοίκηση καθ’ όλη την διάρκεια της εκπαιδευτικής-διδακτικής τους εργασίας.
  Η ισονομία του ελληνικού Συντάγματος δεν μπορεί να επιβάλλει αποκλεισμούς από τη Δημόσια Διοίκηση της Ελλάδας.

 • 18 Ιουνίου 2015, 17:10 | Νικόλαος Κόραβος

  Παίρνω το θάρρος να σας επισημάνω ένα ζήτημα το οποίο νομίζω ότι μπορεί να συζητηθεί σχετικά με τις αλλαγές στο σύστημα μεταθέσεων / αποσπάσεων, όχι μόνον σε φορείς αλλά και από πυσδε σε πυσδε.

  Αναφέρομαι στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν δεύτερη ειδικότητα.

  Η δεύτερη ειδικότητα έχει σαν αποτέλεσμα ο εκπαιδευτικός να μπορεί να διδάξει σε πρώτη ανάθεση, ακόμη και ολόκληρο το διδακτικό του ωράριο, με μαθήματα της δεύτερης ειδικότητάς του. Αυτό συνέβη στο παρελθόν και σε μένα προσωπικά, ο οποίος αν κι έχω πρώτη ειδικότητα αυτή των αγγλικών (ΠΕ06), δίδαξα με απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου μου αποκλειστικά μαθήματα της δεύτερης ειδικότητάς μου (ΠΕ02, Φιλόλογος). Φυσικά, δεν είχα προσωπικά κανένα πρόβλημα κι ήταν χαρά μου να αναλάβω τα αντίστοιχα μαθήματα. Ωστόσο, υπάρχει ένα άλλο ερώτημα.

  Το ερώτημά είναι το εξής: εφόσον το Υπουργείο Παιδείας μας θεωρεί κατάλληλους και πλήρως καταρτισμένους ώστε να διδάξουμε τα μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας, για ποιο λόγο ο νόμος απαγορεύει τις υπηρεσιακές μεταβολές με βάση τη δεύτερη ειδικότητα κι επιτρέπει να γίνονται μόνο με βάση την πρώτη; Αυτή τη στιγμή η β΄ ειδικότητα αναθέτει στον εκπαιδευτικό που την κατέχει όλες τις αντίστοιχες υποχρεώσεις, δεν του προσφέρει όμως κανένα από τα δικαιώματα: μετάθεση και απόσπαση επιτρέπονται μόνον με βάση την πρώτη ειδικότητα. Σε πολλές περιπτώσεις νιώθουμε ότι αντί να ανταμειφθούμε για την επιπλέον μόρφωσή μας τιμωρούμαστε γι’ αυτό.

  Θα ήταν ευχής έργον αν είχαμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε να μετατεθούμε ή να αποσπαστούμε με όποια από τις δύο ειδικότητες επιθυμούσαμε, κι αυτό θα έδινε και τη δυνατότητα εξορθολογισμού στην κατανομή του προσωπικού καθώς θα μπορούσαμε ουσιαστικά να καλύψουμε κενά ειδικότητας με πολλά κενά, απευθείας μέσα από τις μεταθέσεις. Θα μπορούσε ο εκπαιδευτικός με 2η ειδικότητα να επιλέγει στην αίτηση μετάθεσης του με ποια από τις δύο ειδικότητες επιθυμεί να αιτηθεί μετάθεση.

  Ευχαριστώ για το χρόνο σας