• Σχόλιο του χρήστη 'Γεώργιος Μ.Σαρηγιάννης, ομοτ. καθ. ΕΜΠ' | 18 Ιουνίου 2015, 19:53

    1. στο άρθρο 8 παράγραφος 22 πρέπει να διευκρινιστεί ότι η λήξη συμμετοχής κλπ αφορά τα ερευνητικά προγράμματα και όχι την διδασκαλία σε ΠΜΣ της οποίας η έναρξη και λήξη είναι ανεξάρτητη του χρόνου συνταξιοδότησης 2. στην προηγούμενη νομοθεσία οι ομότιμοι μπορούσαν να διδάσκουν περιορισμένο αριθμό προπτυχιακών μαθημάτων ως "προσκεκλημένοι ομιλητές". μήπως πρέπει να διασφαλιστεί και αυτό ; 3. στην προηγούμενη νομοθεσία οι ομότιμοι μετείχαν ως επιβλέποντες σε διδακτορικέ διατριβές εφ' όσον ο ορισμός τους έγινε όσο ήταν εν ενεργεία, και μπορούν να ορίζονται ως μέλη τριμελών συμβουλευτικών επιτροπών και μετά την ομοτιμοποίησή τους. Νομίζω ότι πρέπει να διασφαλιστεί και αυτό.