• Σχόλιο του χρήστη 'Άγγελος Παπασακελλαρίου' | 19 Ιουνίου 2015, 10:34

    Στην παράγραφο 1, στις αναφερόμενες διατάξεις νόμου για την εξαίρεση των αποσπάσεων, που γίνονται κατά παρέκκλιση σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις τους, θα πρέπει να προστεθούν και οι διατάξεις των άρθρων 37, 38 και 59 του νόμου ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265) ΕΣΠΑ «2014−2020» σε συνδυασμό με τις αναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 18 του ν.3614/2007 (Α΄ 267).