• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος' | 19 Ιουνίου 2015, 10:42

    Η άποψη πως οι φοιτητές δεν πρέπει να έχουν λόγο στην εκλογή του Πρύτανη είναι η πιο ολοκληρωτική που έχει ακουστεί ποτέ. Με ποιο δικαίωμα να αποκλειστεί το πολυπληθέστερο μέρος της πανεπιστημιακής κοινότητας; Δεν αφορά τους φοιτητές ποιος είναι ο Πρύτανης που θα διοικήσει το ΑΕΙ που φοιτούν; Ασφαλώς και τους αφορά και γι αυτό το λόγο πρέπει να ψηφίζουν. Μια ανάλογη ολοκληρωτική άποψη θα ήταν να μην ψηφίζουν στις εθνικές εκλογές οι ιδιωτικοί υπάλληλοι γιατί δεν έχουν άμεση επαφή με τον κρατικό μηχανισμό. ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ! Από την στιγμή που οι φοιτητές είναι ενήλικες και η πολιτεία τους δίνει δικαίωμα ψήφου σε εθνικές εκλογές, ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές εκλογές και από την στιγμή που αξιολογούν στο τέλος κάθε εξαμήνου τους διδάσκοντες κάθε μαθήματος, οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά στη λειτουργία του ΑΕΙ και φυσικά έχουν κάθε δικαίωμα να έχουν λόγο στη διοίκηση του ΑΕΙ που φοιτούν. Η διοίκηση του ΑΕΙ αφορά όλα τα μέλη του: προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, διοικητικό προσωπικό, μέλη ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΔΠ, ΔΕΠ/ΕΠ.