• Σχόλιο του χρήστη 'Στέλιος Κ.' | 19 Ιουνίου 2015, 11:28

    Το άρθρο 70, στο μέρος που αφορά στους Διοικητικούς Υπαλλήλους ειναι σε λάθος κατεύθυνση διότι κατ' ουσία εξομειώνει τα διοικητικά με τα εκπαδευτικά καθήκοντα, κατά παρέκληση του Δημοσιουπαλληλικού κώδικα. Καλούνται λοιπόν συνάδελφοι που μέχρι και πριν λίγες ημέρες πήραν απόσπαση να επιστρέψουν στην Υπηρεσία τους, αδιαφορώντας πλήρως για τον ήδη υπάρχοντα οικογενειακό προγραμματισμό του κάθε ενός συναδέλφου, πράγμα το οποίο θεωρώ απαράδεκτο. Μείζων ζήτημα επίσης είναι ότι στην κυβέρνηση νομίζουν ότι εμείς οι Διοικητικοί Υπάλληλοι δουλεύουμε με σχολικό έτος, πράγμα που δεν υσχυει διότι το διοικητικό έργο παράγεται κατά την διάρκεια όλης την χρονιάς. Οι Διοικητικοί Υπάλληλοι εργάζονται όλο το χρόνο αδιάκοπα και ο κάθε μήνας έχει το δικό του ιδιαίτερο φόρτο εργασίας. Είναι λοιπόν εντελώς άστοχη, άσκοπη και άκαιρη μία τέτοια διάταξη. Θα ήθελα να επισημάνω ότι οι αποσπάσεις στους Διοικητικούς Υπαλλήλους δε γίνονται για την κάλυψη οργανικών κενών, τα οποία ειναι παρα πολλά, σε όλες τις Διευθύνσεις, αλλά και για την αντιμετώπιση εκτάκτων ή πολύ σοβαρών αναγκών των συναδέλφων μας, όπως για παράδειγμα η ασθένεια ενός προσώπου της οικογενείας του ή του ιδίου. Άλλες περιπτώσεις είναι οι μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις (π.χ στην Αν. Αττική) από τον τόπο κατοικίας τους που μερικές φορές ξεπερνούν ακόμη και τα 60 χιλιόμετρα ανα κατεύθυνση. Όπως και να το δεί κανείς, οι αποσπάσεις των Διοικ. Υπαλλήλων δε σχετίζονται με το σχολικό έτος και δεν το επηρεάζουν καθόλου. Θέλω να ελπίζω ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου θα καταλάβει εγκαίρως το λάθος και θα αποσύρει την παρούσα διάταξη αυτή, στο μέρος που αφορά στους Διοικητικούς Υπαλλήλους, κατ' εφαρμογή του Δημοσιουπαλληλικού κώδικα, και όχι οι ειδικές διατάξεις των εκπαιδευτικών.