• Σχόλιο του χρήστη 'Μέλος Ε.Π.' | 19 Ιουνίου 2015, 13:40

    Θα πρέπει να προβλεφθεί τι θα γίνει σε περιπτώσεις αδυναμίας διεξαγωγής της ψηφοφορίας με φυσική παρουσία (αρπαγή, καταστροφή) κάλπης - γεγονότα που έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Εναλλακτικά σε τέτοιες περιπτώσεις να προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψήφου. Τι θα γίνει στα ιδρύματα που 31 Αυγούστου λήγει η θητεία των πρυτάνεων που υπηρετούν (λογω συνταξιοδότησης). Μπορούν να γίνουν εκλογές από 15 Ιουλίου - 31 Αυγούστου περίδο που λείπουν οι φοιτητές;