• Σχόλιο του χρήστη 'Ειρήνη Κ.' | 19 Ιουνίου 2015, 13:31
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Στο άρθρο 04, Σύγκλητος, Μέλη Συγκλήτου, 1, "στ) ένας (1) εκπρόσωπος ή ο αναπληρωματικός του από κάθε κατηγορία λοιπού προσωπικού (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικό Προσωπικό), ..." εκ παραδρομής δεν περιλαμβάνεται η κατηγορία προσωπικού ΕΔΠ (μη διδάκτορες βοηθοί και Επιστημονικοί Συνεργάτες) όπως ΣΩΣΤΑ περιλαμβάνονται στο σώμα εκλεκτόρων για τον Πρύτανη: "γ) Το σώμα εκλεκτόρων απαρτίζεται από το σύνολο αα) των μελών ΔΕΠ, ββ) των προπτυχιακών φοιτητών, γγ) των μεταπτυχιακών φοιτητών και των Υποψηφίων Διδακτόρων και δδ) των ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΠ και του Διοικητικού Προσωπικού του Α.Ε.Ι." Ευχαριστώ πολύ, (εκ του ΕΔΠ της Πολυτεχνικής Ξάνθης και γενικά του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης)