• Σχόλιο του χρήστη 'Παρίκος Γεώργιος' | 19 Ιουνίου 2015, 14:57
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Γεώργιος Παρίκος Να περιληφθεί διάταξη όπου: α) να «καταργείται η παράγραφος 26 του άρθρου 36 του νόμου 4186/2013 (Α’193)» και β) να αντικατασταθεί ως εξής: Οι μαθητές των ΕΠΑΛ εξασφαλίζουν άμεση πρόσβαση σε σύγχρονα εκπαιδευτικά εγχειρίδια, που το Υπουργείο προμηθεύεται με βάση τις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος για κατάθεση σχετικών τίτλων από όλους τους ενδιαφερόμενους εκδότες. Αυτό θα αποτελέσει την οριστική αναβάθμιση και τη συνεχή επικαιροποίηση των εγχειριδίων των ΕΠΑΛ με πολύ φθηνότερο κόστος. Με την ενέργεια αυτή θα αποδεσμευτεί οριστικά ο σχεδιασμός για: α) τον καθορισμό των ειδικοτήτων, β) τα ωρολόγια προγράμματα και γ) τα περιγράμματα σπουδών. Μ’ άλλα λόγια δεν θα ξανασχεδιάζουμε τα προγράμματα (όπως γίνεται και τώρα) ανάλογα με τα υπάρχοντα βιβλία, Διόφαντου και Ευγενίδειου, συγγραφής προ 25 και 50 ετών.