• Σχόλιο του χρήστη 'Χρήστος Γ.' | 19 Ιουνίου 2015, 16:08

    Ως συμβολισμός πρέπει να διατηρηθεί, μιας και αντιπροσωπεύει την ελύθερη διακίνηση ιδεών και απόψεων. Ωστόσο, όταν το καπηλεύονται ομάδες προκειμένου να αντιμάχονται την Αστυνομία, τότε αυτεπάγγελτα – χωρίς καν την ανάμειξη του Πρύτανη – θα πρέπει να επέρχεται η έννομη επιβολή της τάξης εντός του ακαδημαϊκού χώρου.