• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτρης' | 19 Ιουνίου 2015, 22:48

    Οι φοιτητές δεν πρέπει να ψηφίζουν στις εκλογές των οργάνων των ΑΕΙ. Οι φοιτητές έρονται στα ΑΕΙ για να σπουδάσουν και εμείς τους ζητάμε να συν-διοικήσουν. Δεν έχουν τη γνώση των προσώπων και καταστάσεων για να μπορέσουν να συμμετέχουν σε τέτοιες αποφάσεις, για το ποιός καθηγητής είναι ο καταλληλότερος για μια τόσο σημαντική θέση. Έχει ήδη από χρόνια έρθει ο καιρός τα Ελληνικα ΑΕΙ να ανεξαρτητοποιηθούν απο τον κακώς εννοούμενο κομματισμό, όπως συμβαίνει σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες. Οι φοιτητές θα πρέπει να συμμετέχουν με μικρό ποσοστό (~10%) μέσω εκπροσώπων στα όργανα διοίκησης ΜΟΝΟ όταν συζητούνται θέματα που σχετίζονται με αυτούς. Πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα επιλογής φυσικής ή ηλεκτρονικής ψήφου.