• Σχόλιο του χρήστη 'Α.Χ.' | 20 Ιουνίου 2015, 09:06

    Εάν κενωθεί η θέση του Πρύτανη λόγω παραιτήσεως ή θανάτου τότε τι γίνεται αφού η πρόβλεψη του νόμου είναι μόνο για την περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται; Για πόσο διάστημα (συνεχόμενα ή αθροιστικά) μπορεί να απουσιάζει ή να κωλύεται; Ομοίως στη περίπτωση κένωσης θέσης Αντιπρύτανη τι γίνεται; μήπως πρέπει να υπάρχουν στο ψηφοδέλτιο υποψήφιοι Αντιπρυτάνεις παραπάνω από τους 2 ή 3 κατά περίπτωση, ώστε να είναι δυνατή η αναπλήρωσή τους; Οι αρμοδιότητες των δύο Αντιπρυτάνεων ναι μεν καθορίζονται με εισήγηση του Πρύτανη, μετά από απόφαση της Συγκλήτου, αλλά όπως προκύπτει από την παρ. 1 αφορούν τον Οικονομικό Προγραμματισμό & Ανάπτυξη και τις Ακαδημαϊκές Υποθέσεις & το Προσωπικό. Τα λοιπά αντικείμενα είναι αρμοδιότητα του Πρύτανη ώστε να καλύπτεται όλο το εύρος των της διοίκησης ; Όπου υπάρχει τρίτος Αντιπρύτανης θα περιορίσει αρμοδιότητες των προηγουμένων; αν ναι ποιες;