• Σχόλιο του χρήστη 'Απόστολος Κ. Καρύδας' | 20 Ιουνίου 2015, 09:30

    Εκτός από τον «Προγραμματισμό και την κριτική αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων» (Άρθρο 45) στο ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να υπάρχει και ρητή διατύπωση και για τα εξής δύο ζητήματα (οι λεπτομέρειες θα αναπτυχθούν σε νέα εγκύκλιο του ΥΠΟΠΑΙΘ): Α) ΝΕΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ  Να προβλέπεται περαιτέρω εκδημοκρατισμός του ρόλου του Συλλόγου Διδασκόντων και πιο ενεργή συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων Β) ΝΕΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  Νέος και αναβαθμισμένος επιστημονικός και παιδαγωγικός ρόλος των Σχ. Συμβούλων  Ο νέος ρόλος να εμπλουτίζει τον επιστημονικό και παιδαγωγικό ρόλο των Σχ. Συμβούλων σε σχέση: α) με τους/τις εκπαιδευτικούς, β) με τους γονείς των μαθητών και μαθητριών και γ) με την τοπική κοινωνία & αυτοδιοίκηση. Π.χ. 1. Τακτικές, προγραμματισμένες και κοινές παιδαγωγικές συνεδρίες του Σχ. συμβούλου και του Συλλόγου Διδασκόντων (με συγκεκριμένη ατζέντα για ζητήματα των σχολείων) 2. Συνεργασία του Σχ. συμβούλου με τους εκπαιδευτικούς των σχολείων για το σχεδιασμό και την εφαρμογή (από τους εκπαιδευτικούς) δειγματικών διδασκαλιών στην τάξη 3. Παιδαγωγικές συνεδρίες και επιμορφωτικές συναντήσεις του Σχ. συμβούλου και με τους γονείς των μαθητών και μαθητριών για ζητήματα Παιδείας 4. Συνδιοργάνωση από το Σύλλογο Διδασκόντων και το Σχ. Σύμβουλο επιστημονικών και παιδαγωγικών ημερίδων σχετικών με επίκαιρα θέματα της σχολικής ζωής (π.χ. σχολείο και διαδίκτυο, σχολικός εκφοβισμός κ.ο.κ) με αποδέκτες όλα τα μέλη της τοπικής κοινωνίας 5. Συγκρότηση ομάδων εργασίας από τους Σχ. Συμβούλους για διερεύνηση και διατύπωση προτάσεων πάνω σε επίκαιρα θέματα της Παιδείας/Εκπαιδευσης (π.χ. νέα αναλυτικά προγράμματα, εκπαιδευτική πολιτική κ.ο.κ.) Απόστολος Κ. Καρύδας [Σχολικός Σύμβουλος Α/θμιας ΠΕ Αν. Θεσσαλονίκης & ΠΣΠΘ]