• Σχόλιο του χρήστη 'Έλενα' | 20 Ιουνίου 2015, 11:43

    Στην εκλογή των πρυτανικών συμβουλίων θα πρέπει να έχει λόγο και το έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό. Πολλοί διδάσκουν για περισσότερα από 5 χρόνια στα ιδρύματα. Εφόσον τα ιδρύματα διοικούνται από ακαδημαϊκούς γιατί θα πρέπει να αποκλείεται το έκτακτο ακαδημαϊκό προσωπικό που γνωρίζει πως πρέπει να διοικηθεί ένα ίδρυμα ενώ δίνεται δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές σε πρωτοετείς φοιτητές που σαφώς δεν γνωρίζουν ακόμη πως πρέπει να διοικείται ένα ίδρυμα. Όλοι όσοι εργάζονται σε ένα ίδρυμα για περισσότερα από 2-3 χρόνια θα πρέπει να έχουν δικαίωμα ψήφου στο πρυτανικό συμβούλια άσχετα αν είναι μόνιμα ή έκτακτα μέλη του προσωπικού.