• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Διβάρης' | 20 Ιουνίου 2015, 17:41
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Ο Πρόεδρος του Τμήματος είναι ο καταλληλότερος εκπρόσωπος του Τμήματος και να είναι μέλος της Συγκλήτου γιατί γνωρίζει και έχει την ευθύνη για όλα τα θέματα που αφορούν το Τμήμα του. Κατά την γνώμη μου αν ο εκπρόσωπος του Τμήματος στην Σύγκλητο είναι διαφορετικός από τον Πρόεδρο δημιουργείται διαρχία στο Τμήμα. Εναλλακτικά θα πρέπει το Τμήμα να έχει δικαίωμα, δια μέσου της Γ.Σ., να αποφασίσει αν θα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο ή από άλλο μέλος ΔΕΠ των δύο μεγαλύτερων βαθμίδων.