• Σχόλιο του χρήστη 'Ελένη Πρίτσα' | 20 Ιουνίου 2015, 19:17

    Κατά τη διαδικασία αιτήσεων για την επιλογή των νέων δ/ντων των σχολικών μονάδων, τέθηκε το θέμα του υποχρεωτικού ωραρίου του δ/ντή. Με γνώμονα το γεγονός ότι ο Δ/ντής είναι και εκπαιδευτικός, κατά τεκμήριο αυξημένων προσόντων αφού έχει επιλεγεί για θέση ευθύνης, με διάθεση προσφοράς και στο εκπαιδευτικό έργο του σχολείου του, θα πρέπει να του δίνεται πρωτίστως η δυνατότητα να εκμεταλλεύεται τα αυξημένα του προσόντα προς όφελος της σχολικής του μονάδας αναλαμβάνοντας καινοτόμα προγράμματα εφόσων το επιθυμεί. Ειδικότερα καινοτόμα Ευρωπαϊκά προγράμματα όπως Erasmus, eTwinning απαιτούν το «χώρο» τους στο εβδομαδιαίο σχολικό πρόγραμμα. Εφόσων λοιπόν τα καινοτόμα προγράμματα υλοποιούνται κατά τη διάρκεια της ευέλικτης ζώνης και κατ’ επέκταση λόγω της διαθεματικής τους διάστασης και προσέγγισης σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, θα πρέπει να αναφέρεται στο νέο προγραμματισμό ότι ο διευθυντής σχολικής μονάδας ανεξαρτήτου ειδικότητας ή δυναμικότητας σχολείου θα μπορεί να αναλαμβάνει ώρες ευέλικτης ζώνης στην α/θμια, ή ώρες ολοημέρου. Επίσης θα πρέπει να διευκρινιστεί στην περίπτωση των συστεγαζόμενων σχολείων αν ο δ/ντής μπορεί να καλύπτει το ωράριό του στο 2ο συστεγαζόμενο σχολείο, με τη λογική ότι τα συστεγαζόμενα λειτουργούν με ενιαίο πρόγραμμα και κάτω απο την ίδια στέγη, όπως δηλώνει και η ονομασία, άρα σύμφωνα με το πνεύμα του νομοθέτη ο οποίος απαγορεύει στο δ/ντη να συμπληρώνει το υποχρεωτικό του ωράριο εκτός του σχολικού του κτηρίου.