• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος' | 20 Ιουνίου 2015, 22:39

    Η ακαδημαϊκή ελευθερία με την έννοια της ελεύθερης διακίνησης ιδεών είναι κατοχυρωμένη και δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στη γνώση και τη μάθηση εντός του ΑΕΙ. Σε αξιόποινες όμως πράξεις πρέπει να εφαρμόζεται η κοινή νομοθεσία. Παραδείγματα αξιόποινων πράξεων: - χρήση και εμπορία ναρκωτικών ουσιών εντός του ΑΕΙ - καταστροφή περιουσιακών στοιχείων και υποδομών του ΑΕΙ - κατάληψη του ΑΕΙ και βίαιη διακοπή των μαθημάτων και της λειτουργίας του