• Σχόλιο του χρήστη 'Απόστολος Κ.' | 20 Ιουνίου 2015, 22:47

    Περί συμμετοχής και διαπλοκής ο λόγος. Έχω ζήσει αρκετές εκλογές για Πρυτανικές αρχές σχεδόν από όλες τις θέσεις. Από Φοιτητής, Μεταπτυχιακός φοιτητής έως Διδακτικό προσωπικό σήμερα. Αυτό που πάντα επιζητούσα (με) ήταν μια δημοκρατική εκλογή με συμμετοχή «όλων» χωρίς διαπλοκή. Ενστάσεις υπάρχουν από κάποιους για την συμμετοχή των φοιτητών προφασιζόμενοι παραδείγματα ξένων Πανεπιστημίων. Ας τους δείξουμε πάλι εμείς τι είναι πραγματικά η Δημοκρατία, με τη πραγματική συμμετοχή των φοιτητών μας. Γιατί θα πρέπει να ψηφίζουν για Κυβέρνηση και όχι για Πρύτανη, ποιά πρόσωπα και καταστάσεις δεν γνωρίζουν, τι το προηγμένο είναι στην μη συμμετοχή; Ο γνωστός νόμος Διαμαντοπούλου σχεδόν απέκλειε την συμμετοχή φοιτητών και άλλων μελών της Ακαδημαϊκής κοινότητας και ο αμέσως προηγούμενος με συμμετοχή δια αντιπροσώπων ευνοούσε τη διαπλοκή. Δείτε παρακάτω τι μας λέει ο νέος νόμος για τις εκλογές με πραγματικά νούμερα. Ας κάνουμε μια υπόθεση εργασίας, και ας δώσουμε ζωή σ' αυτό τον αλγόριθμο και ας δούμε τις μας επιφυλάσσει. Τα νούμερα που θα δώσουμε μπορεί να είναι φανταστικά αλλά όμως είναι αρκετά κοντά στην πραγματικότητα κάποιων Ιδρυμάτων. Έχουμε λοιπόν: Α= Ο αριθμός των έγκυρων ψήφων μελών ΔΕΠ 100%, 350 Β= Ο αριθμός των έγκυρων ψήφων Προπτυχιακών Φοιτητών 100%, 12.000 Γ= Το σύνολο των προπτυχιακών φοιτητών 12.000 μέλη Δ= Ο αριθμός των έγκυρων ψήφων Μεταπτυχιακών και Διδακτόρων 100%, 300 Ε= Το σύνολο των Μεταπτυχιακών και Διδακτόρων 300 μέλη Ζ= Ο αριθμός των έγκυρων ψήφων ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Δ.Π. κλπ. 100%, 230 Η= Το σύνολο των ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Δ.Π. κλπ. 230 μέλη Σ= Το σύνολο των μελών ΔΕΠ 350 μέλη Ας υποθέσουμε ότι η συμμετοχή σε όλες τις κατηγορίες είναι 100% και ότι όλοι ψηφίζουν τον ίδιο Πρύτανη. Ας τοποθετήσουμε τα παραπάνω νούμερα στον παραπάνω αλγόριθμο στο σχέδιο νόμου και ας τον λύσουμε. Εύκολα διακρίνει κανείς το πόσο συνεισέφερε η κάθε κατηγορία στην εκλογή δηλαδή: το σύνολο των μελών ΔΕΠ = 50%, το σύνολο των προπτυχιακών φοιτητών = 30%, το σύνολο των Μεταπτυχιακών και Διδακτόρων = 10% και το σύνολο των ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Δ.Π. κλπ. = 10%. Ακόμα και ο πιο διαπλεκόμενος υποψήφιος Πρύτανης με αυτό το μοίρασμα της συμμετοχής θα ήταν απίθανο να εξαγοράσει ψήφους. Τα πράγματα θα δυσκόλευαν ακόμα πιο πολύ για εξαγορά, όταν η συμμετοχή κάθε κατηγορίας έπαιρνε τις πραγματικές της διαστάσεις. Μπείτε στο πειρασμό να κάνετε μερικές πράξεις. Σε όλο το Άρθρο 3 μόνο δύο παρατηρήσεις: 1.) ίσως θα έπρεπε να αλλάξει λίγο ο αλγόριθμος και να δώσει ένα 0,1 παραπάνω στα μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Δ.Π. κλπ. Από που θα κοπεί όμως; Ερώτημα για δυνατούς λύτες, και 2.) πολύ βασικό, να γίνει προσπάθεια η ψηφοφορία να γίνεται ηλεκτρονικά και μόνο ηλεκτρονικά. Έχουμε εξαίρετους επιστήμονες, οι οποίοι σίγουρα μπορούν να εξασφαλίσουν το αδιάβλητο της ψήφου, ας τους εμπιστευθούμε. Φαντασθείτε από το παραπάνω παράδειγμα να πρέπει να ψηφίσουν 12.880 μέλη σε ένα Ίδρυμα σε μια μέρα.