• Σχόλιο του χρήστη 'Γρηγόρης Μιχαηλίδης' | 21 Ιουνίου 2015, 18:05

    Μεγάλο θέμα είναι το πώς θα ορίζεται ο εκπρόσωπος των φοιτητών της κάθε Σχολής στη Σύγκλητο. Θα γίνονται εκλογές ή θα τον ορίζει κάθε χρόνο η πλειοψηφούσα φοιτητική παράταξη στις φοιτητικές εκλογές ή θα προκύπτει από ad hoc εκλογές παράλληλα με τις φοιτητικές; Επίσης επειδή έχουμε δει πολλά, καλό θα είναι να υπάρχει πρόβλεψη που θα δίνει τη δύναμη στον Πρύτανη να κάνει πραγματική Σύγκλητο κι όχι συνέλευση παρατάξεων. Προτείνω λοιπόν να μπει ρητά ότι: "Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων η Σύγκλητος πρέπει να έχει τη νόμιμη σύνθεσή της, αλλιώς οι αποφάσεις της δεν είναι σύννομες" Αυτό για να μην μπαίνουν ομάδες φοιτητών κι εκβιάζουν για συγκεκριμένες αποφάσεις. Η ανοιχτή Σύγκλητος που θέλουν να προωθήσουν κάποιοι επειδή εκεί δρουν οι δυναμικές μειοψηφίες, δεν ενδείκνυται για αποφάσεις, εκτός κι αν θέλουμε να υπαγορεύονται αυτές από τις δυναμικές μειοψηφίες.