• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης Θανασάς' | 21 Ιουνίου 2015, 23:51

    - §2,ε "του τελευταίου προσθετέου όρου" --> "του ΠΡΟτελευταίου προσθετέου όρου" - Ως βάση υπολογισμού της συμμετοχής των προπτυχιακών φοιτητών τίθεται ο αριθμός όσων δεν έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη. Δεν δηλώνεται, ωστόσο, ότι δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία έχουν μόνο αυτοί οι φοιτητές. Αντίθετα, φαίνεται πως μπορούν να ψηφίζουν και οι 'αιώνιοι'. Συνεπώς, το κλάσμα Β/Γ, συνεπώς, μπορεί να είναι άνω του 1!