• Σχόλιο του χρήστη 'Παρίκος Γεώργιος' | 22 Ιουνίου 2015, 11:11
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Γεώργιος Παρίκος Το 4ο έτος σπουδών μπορεί να αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα αν ανασχεδιαστούν οι ειδικότητες του 1ου κύκλου σπουδών. Κατά τη γνώμη μας ο πρώτος κύκλος σπουδών πρέπει να εξασφαλίζει στους αποφοίτους πρόσβαση στην τοπική και περιφερειακή αγορά εργασίας σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Έτσι, στον Α’ Κύκλο πρέπει να επανακαθοριστούν οι βασικές ειδικότητες. Στον Β’ Κύκλο Σπουδών οι προσφερόμενες ειδικότητες πρέπει να δίνουν εξειδικεύσεις σε όσους διαθέτουν ήδη μια βασική ειδικότητα από τον Α’ Κύκλο, αναβαθμίζοντας το πτυχίο τους και εξασφαλίζοντας την ύπαρξη τεχνιτών εξειδικευμένων δεξιοτήτων. Αυτό σημαίνει πως για το έτος 2016-17 μαζί με τις εξειδικεύσεις του 4ου έτους πρέπει να επαναπροσδιοριστούν οι βασικές ειδικότητες του Α’ Κύκλου σπουδών. Έτσι, προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 56 ως κάτωθι: ................ «Το περιεχόμενο σπουδών και οι ειδικότητες του Α’ Κύκλου σπουδών και του 4ου έτους ειδίκευσης του ΕΠΑΛ και λοιπά ζητήματα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων». ................