• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΑΓΙΩΡΓΗΣ' | 22 Ιουνίου 2015, 22:45
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Σωστές οι αλλαγές για το Δ έτος των ΕΠΑΛ. Παράλληλα με το έτος ειδίκευσης θα πρέπει να επανέλθει η δυνατότητα στους μαθητές της Γ ΕΠΑΛ να εισάγονται με εξετάσεις στα Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία. Με το νέο ΓΕΛ πλέον έχουμε ένα σχολείο κλασσικό και υπηρεσιών. Η τεχνολογική κατεύθυνση έστω και άτυπα πρέπει να μεταφερθεί στα ΕΠΑΛ. Το Δ έτος δίνει τη δυνατότητα για περισσότερη άσκηση δεξιοτήτων έτσι ώστε να βγεί και ο σωστός τεχνικός. Πρέπει να γίνει διάκριση σε βασικές ειδικότητες - τεχνικά επαγγέλματα που χρειάζονται ολοκληρωμένη μακροχρόνια εκπαίδευση εντός τυπικού συστήματος (φοίτηση στο ΕΠΑΛ) και ειδικότητες ή εξειδικεύσεις ειδικοτήτων που χρειάζονται σύντομο χρονικό διάστημα μη τυπικής εκπαίδευσης (φοίτηση στα ΙΕΚ) Σε καμία περιπτωση δεν θα πρέπει να λειτουργούν ίδιες ειδικότητες σε ΙΕΚ και ΕΠΑΛ.