• Σχόλιο του χρήστη 'Τάκης Χαρτώνας' | 23 Ιουνίου 2015, 08:10

    Η επαναφορά της ενισχυμένης συμμετοχής φοιτητών/διοικητικών κλπ στην εκλογή των πρυτανικών αρχών φαίνεται να αγνοεί τα φαινόμενα εκφυλισμού και συνδιαλλαγής που είχαν δυστυχώς αποτελέσει την πραγματικότητα στα ελληνικά ΑΕΙ. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις στο θέμα. Η αποκατάσταση κανόνων δημοκρατικής λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων κανόνων εκλογής οργάνων διοίκησης, καλό είναι να λάβει υπόψη της και να αντιμετωπίσει τις παθογένειες που είχαν αναπτυχθεί. Τις αγνοεί το Υπουργείο?