• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΗΤΡΑ' | 23 Ιουνίου 2015, 09:44
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Η εκπροσώπηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και των Υποψηφίων Διδακτόρων πραγματοποιείται με κυκλική εναλλαγή ανά ακαδημαϊκό έτος μεταξύ των Σχολών του Ιδρύματος και ισχύει για όσους δεν έχουν υπερβεί τον χρόνο φοίτησης σύμφωνα με την περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου. Θεωρώντας ως δεδομένη την εκπροσώπηση 1 προπτ. φοιτητή από κάθε Τμήμα, η κυκλική εναλλαγή στην οποία γίνεται αναφορά, θα ισχύει λογικά μόνο στην περίπτωση που ο αριθμός των προπτυχιακών υπερβαίνει το 30%; Η απόφαση για την κυκλική εναλλαγήμεταξύ των Σχολών, θα είναι απόφαση του Ενιαίου Συλλόγου φοιτητών, ή άλλου οργάνου; Νομίζω ότι είναι λάθος το ΚΑΙ στη διατύπωση "Η εκπροσώπηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και των Υποψηφίων Διδακτόρων". πρέπει να είναι "...των μεταπτυχιακών φοιτητών Η των Υποψηφίων Διδακτόρων" εφόσον υπάρχει κυκλική εναλλαγή ανά ακαδημαϊκό έτος, και ορίζεται "1 εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών ή των Υποψηφίων Διδακτόρων". Η θητεία της Συγκλήτου είναι ΔΙΕΤΗΣ; Δεν αναφέρεται κάπου ρητά, έτσι συνάγεται από τα συμφραζόμενα, εφόσον άλλοι εκπρόσωποιο έχουν θητεία ενός έτους, και άλλοι 2 ετών...