• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΣΤΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ' | 23 Ιουνίου 2015, 10:04

    Στο τέλος της παραγράφου 1 προστίθεται συνέχεια ως εξής: "....καθώς επίσης και της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Ν. 3074/2002 όπως ισχύει (ΦΕΚ Α’296/4.12.2002...." Ο εν λόγω νόμος αφορά το ΓΕΔΔ (Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης) και το ΣΕΕΔΔ (Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης)και η ανωτέρω προσθήκη αφορά τις αποσπάσεις τόσο στο ΓΕΔΔ όσο και στο ΣΕΕΔΔ. Θεωρώ ότι εκ παραδρομής δεν συμπεριελήφθη η εξαίρεση της χρονικής διάρκειας των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών στους συγκεκριμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς, αφού έχουν συμπεριληφθεί άλλα ελεγκτικά σώματα (επιθεωρητές εργασίας ΣΕΠΕ, επιθεωρητές περιβάλλοντος, επιθεωρητές μεταφορών ΣΕΥΜΕ)