• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΗΤΡΑ' | 23 Ιουνίου 2015, 10:08

    Η εκπροσώπηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και των Υποψηφίων Διδακτόρων πραγματοποιείται με κυκλική εναλλαγή ανά ακαδημαϊκό έτος μεταξύ των Σχολών του Ιδρύματος και ισχύει για όσους δεν έχουν υπερβεί τον χρόνο φοίτησης σύμφωνα με την περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου. Νομίζω η διατύπωση θέλει ένα ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΟ Η στο εξής σημείο: μεταπτυχιακών φοιτητών Η και των Υποψηφίων Διδακτόρων ... εφόσον πρόκειται για 1 εκπρόσωπο εκ των μεταπτυχιακών ή εκ των Υποψηφίων Διδακτόρων. Η απόφαση για την κυκλική εναλλαγή, στην περίπτωση που οι εκπρόσωποι των προπτυχιακών φοιτητών, υπερβαίνουν το 30% των μελών ΔΕΠ, ΠΑΛΙ ορίζεται με απόφαση του συλλογικού τους οργάνου;