• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος' | 24 Ιουνίου 2015, 10:10

    Ενώ έχετε προσθέσει το άρθρο 18 του ν.3614/2007 (Α΄ 267) "ΕΣΠΑ 2007-2013", δεν έχετε προσθέσει τις διατάξεις των άρθρων 37, 38 και 59 του νόμου ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265) ΕΣΠΑ «2014−2020»